Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Aktuality

Krúžkovanie bocianich mláďat

V polovici júna (19.6.2018) ochranári z občianskeho združenia “Ciconia“ (z lat. bocian) Ruskovce opätovne krúžkovali mláďatá bocianov bielych na Zemplíne. V našej obci po dvoch rokoch (v minulom roku mláďatá nemali) opätovne dostali označenie (krúžok) na nohu dve mláďatá. V minulosti do zhruba 80-tych rokov min.storočia u nás hniezdilo okolo desať párov bocianov – na stodolách a komínoch rodinných domov. V súvislosti s budovaním meliorácií, vysušovaním pôdy a poklesom možnosti potravy sa počty bocianov znižovali. V súčasnosti sa im venuje zvýšená pozornosť premiestňovaním hniezd z elektrických (hrozí im úraz prúdom), na samostatne stojace stĺpy. U nás bolo takto vytvorené náhradné hniezdo pri základnej škole, pred štyrmi rokmi. Prvýkrát v ňom bociany zahniezdili v r. 2016, vtedy vyviedli tri mladé, prežili a boli okrúžkované dve.
Samotné krúžkovanie robia ornitológovia Krausovci z Moravy - otec so synom. Tí kvôli tomu každoročne navštevujú Slovensko.
Mimochodom, dlhodobému výskumu a ochrane bociana bieleho, ktorý je u nás prísne chránený, sa venuje zoologička Ing. Zuzana Argalášová (dcéra Ing. Pavla Argaláša, rodáka z Úbreže).


Pri krúžkovaní mláďat vypomáhala Avia s výsuvnou plošinou zo Sobraniec

Mláďata sa v hniezde ani nepohli

Krúžkovacia "čata" v zložení zľava: Martin Pečeňak zo Sobraniec, Dávid Kraus s otcom Josefom, ktorý chodí krúžkovať bociany už 50 rokovVysviacka zreštaurovaného ikonostasu

25. apríla 2013 demontovali pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru z Levoče ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu sv. Ducha v Úbreži. Ministerstvo kultúry prispelo na reštaurovanie ikonostasu, ktorý je v zozname národných kultúrnych pamiatok, sumou 17 000 eur. Spodná časť zreštaurovaného ikonostasu sa vrátila do chrámu v marci 2014

IV. etapa reštaurovania ikonostasu prebehla v roku 2017 za finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR, ktoré prispelo sumou 10 000,- Eur z programu "Obnovme si svoj dom". Reštaurátoeské práce vykonával Pamiatkový úrad SR ORA Levoča.

Doposiaľ sme dostali z dotačného programu MK SR "Obnovme si svoj dom"
2016 - 10 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu
2015 - 10 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu
2013 - 17 000,- Eur - reštaurovanie ikonostasu
2012 - 15 000,- Eur - reštaurovanie prestola

Vysviacku zreštaurovaného ikonostasu uskutočnil v nedeľu 10. júna 2018 gréckokatolícky eparchiálny biskup košický Mgr. Milan Chautur CSsR za asistencie ďalších duchovných.


Biskup Mgr. Milan Chautur CSsR a správca farnosti Mgr. Pavol Obraz
Novoročná štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež za posledný rok k 1.1.2018 stúpol o 18 na 817, z toho je 400 mužov a 417 žien. V priebehu roka 2017 sa k trvalému pobytu prihlásilo 15 osôb, odhlásilo sa 8 osôb. Narodilo sa 17 detí (13 chlapcov a 4 dievčatá), 6 osôb zomrelo, bolo uzavretých 7 sobášov (menné zoznamy sú na stránke Informácie pre rodákov). Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 (1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1991 (577), odvtedy obyvateľov každoročne pribúda.


Oprava ciest na cintoríne

V utorok 21. novembra 2017 boli opravené cesty na cintoríne vyfrézovanou asfaltovou zmesou. Asfaltový koberec bol natiahnutý na cesty od križovatky k Domu smútku a od križovatky ku Krížu.
 Plynové kúrenie v rímskokatolíckom kostole

V prvej polovici novembra 2017 bolo zrealizované plynové kúrenie v rímskokatolíckom kostole. Najprv bol do kostola privedený plyn a voda, následne namontovaný plynový kotol a rozvod teplej vody s radiátormi.Mesiac úcty k starším 2017

Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov usporiadali 11.novembra 2017 slávnostné posedenie pre našich dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Hlavným ťahákom kultúrneho programu bola folklórna skupina Pajtašky z Lekároviec, ktoré okrem pekného spevu a vtipného slova pripomenuli prítomným staré ľudové zvyky. Spevom a básničkou potešili dôchodcov aj Domonika Mirdová s kamarátkami zo Svätuša a Remetských Hámrov. Starosta ako obvykle obdaroval tohtoročných jubilantov kytičkou a spomienkovým predmetom.Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja 4.11.2017


Vo volebnom okrsku Úbrež bolo zapísaných v zozname voličov 592 obyvateľov obce. Volieb sa zúčastnilo 177 voličov, čo predstavuje účasť 29,9 % (v kraji 26,7 %). Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva bol 157, pre voľby predsedu KSK 130.

Voľby predsedu Košického samosprávneho kraja vo volebnom okrsku Úbrež:
Richard Raši 49 hlasov
Rastislav Trnka 41 hlasov
Jaroslav Džunko 9 hlasov
Jarmila Tkáčová 8 hlasov
Oliver Petrík 6 hlasov
Jozef Bobík 4 hlasy
Jozef Červenák 4 hlasy
Štefan Surmanek 4 hlasy
Karol Pataky 2 hlasy

Za predsedu Košického samosprávneho kraja bol zvolený Rastislav Trnka, ktorý skončil v Úbreži na 2. mieste.

Voľby poslancov Košického samosprávneho kraja vo volebnom okrsku Úbrež:
Štefan Staško 56 hlasov
Michal Kendereš 50 hlasov
Martin Hrunka 47 hlasov
Štefan Džurina 25 hlasov
Mária Kirilová 21 hlasov
Boleslav Lešo 21 hlasov
Daniel Tiža 18 hlasov
Martin Pastirik 9 hlasov
Petronela Čergeťová 8 hlasov
Milan Kicka 7 hlasov
Ľuboš Sliško 6 hlasov
Peter Jenčík 4 hlasy
Monika Ovádová 2 hlasy
Tomáš Rovňák 2 hlasy
Ľuboš Sabadoš 2 hlasy

Za okres Sobrance boli za poslancov Košického samosprávneho kraja zvolení Martin Hrunka (v Úbreži skončil na 3. mieste) a Štefan Staško ( v Úbreži skončil na 1. mieste).
Čestné občianstvo obce MUDr. Jurajovi Dudovi

V stredu 11. októbra odovzdali v Michalovciach zástupcovia obce Úbrež MUDr. Jurajovi Dudovi Čestné občianstvo obce Úbrež za prínos v oblasti literatúry a obrazu a vrelý vzťah k rodnej obci.

 85-ročný Juraj Duda dlhé roky pôsobil ako lekár, maliar, básnik, spisovateľ aj folklorista. Po vyštudovaní medicíny 11 rokov pôsobil ako obvodný lekár a neskôr ako reumatológ v Michalovciach. Je autorom mnohých odborných publikácií, z ktorých vedomosti čerpali študenti medicíny aj mladí lekári. Svoje vedomosti overené rokmi praxe prezentoval aj v odborných časopisoch, na odborných seminároch a medzinárodných sympóziách.


S folklórnym súborom Zemplín prešiel ako spevák, tlmočník a lekár takmer celú Európu. Viedol ženský spevácky zbor, ktorý v Michalovciach pôsobil 20 rokov. Bol členom speváckeho zboru profesora Hlaváča a tiež bol súčasťou miešaného speváckeho zboru sv. Jozefa pri Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha.


Život ukrytý v obrazoch
Láska k životu, práci aj ľuďom je však doslova hmatateľná a neprehliadnuteľná v jeho obrazoch. Vidieť to mohli napokon aj návštevníci desiatich samostatných výstav tohto autora v Michalovciach, Sobranciach či na medzinárodnom reumatologickom sympóziu v Piešťanoch.
Jeho zobrazenie matky je také dokonalé a verné, že stojac pred obrazom máte pocit, že vás už-už pohladí.
Rovnako dokonale zachytávajú jeho obrazy aj pohyb. V tomto smere je majstrom pohybovej techniky zemplínskych tancov.
Veľmi zaujímavou súčasťou galérie sú aj karikatúry lekárskych kolegov Juraja Dudu.
Ktovie, či oni sami vedeli, že na nudných schôdzach sú predlohou pre práve tvoriaceho umelca.
Nezanedbateľnou súčasťou umeleckého života Juraja Dudu sú aj jeho básne. Vydal sedem básnických zbierok, ktoré sám ilustroval.
Jeho ďalšie kresby sú súčasťou 40 knižiek a časopisov.
Dnes je už umelec, lekár a spisovateľ Juraj Duda na zaslúženom dôchodku.
Rád spomína na tvorivé roky a teší sa z každého návštevníka svojej galérie ukrytej v rodinnom dome po svojich príbuzných vo Vinnom.

Predchádzajúca kapitola je doslovnou citáciou z článku Petry Jakubčiakovej v denníku Korzár Dolný Zemplín z 8.9.2017, uverejneným pod názvom Obec Vinné ukrýva netradičnú galériu Juraja Dudu.
Oslavy výročia obce so stretnutím rodákov

Tohto roku si naša obec pripomína 680. výročie prvej písomnej zmienky. V rámci tohto jubilea zorganizovalo Obecné zastupiteľstvo a Obecný úrad na čele so starostom Oslavy výročia obce so stretnutím rodákov. Oslavy sa uskutočnili v sobotu 26. augusta 2017 od 16:00 hod. v priestoroch ZŠ v Úbreži. Perfektná moderátorka po úvodnom slove privítala hostí aj účinkujúcich. V úvodnej časti programu účinkoval svojim nádherným spevom Spevácky zbor sv. Vavrinca zo Sobraniec. Po príhovore starostu traja kňazi (pravoslávny, rímskokatolícky a gréckokatolícky) odslúžili ekumenickú pobožnosť. Pri pobožnosti spolupracoval aj spomínaný zbor sv. Vavrinca a zaspieval zopár pekných piesni aj po jej skončení. Program osláv pokračoval vystúpením skupiny Humenskí seniori, ktorí pobavili prítomných spevom aj vtipným slovom.


Zlatým klincom programu bolo poldruhahodinové vystúpenie folklórneho súboru Zemplín. Na oslavy do našej obce už tradične zavítal tento vynikajúci súbor z Michaloviec vďaka nášmu rodákovi, dlhoročnému umeleckému šéfovi súboru, Milanovi Hvižďákovi. Medzi 35 účinkujúcimi členmi súboru Zemplím bola aj naša obyvateľka Lucia Zajíčková.

 
Oslavám na nádvorí školy predchádzalo slávnostné zasadanie obecného zastupiteľstva, na ktorom udelili Milanovi Hvižďákovi Čestné občianstvo obce Úbrež za celoživotné dielo pre folklór Zemplína a vrelý vzťah k rodnej obci.

Po večeri nasledovala ľudová veselica, do tanca a na počúvanie hrala skupina IDEÁL. Akcia sa aj vďaka výbornému počasiu vydarila. Fotografie z podujatia sú na stránke Foto-udalosti 2017.

Oslavy 680 výročia prvej písomnej zmienky o našej obci pokračovali v nedeľu športovým popoludním na miestnom ihrisku. Vo futbalovom zápase si zmerali sily bývalí hráči Úbreže proti súčasnému mužstvu mužov. Pod vedením kapitánov Martina Beňa a Milana Drotára ml. vybehli obe mužstvá na kvalitne pripravenom ihrisku s odhodlaním ukázať čo najviac zo svojho futbalového umenia. V prvom polčase išli do vedenia "A-čkari", onedlho však bolo vyrovnané, keď pokutový kop premenil Marián Teleky st. Druhý polčas priniesol viac gólov, čomu sa potešili najmä diváci, ktorí si našli cestu na ihrisko "pod Karnou" a bola to celkom slušná návšteva. Takáto by hráčov určite potešila a motivovala aj počas sezóny. Zápas teda skončil "tesným" víťazstvom súčasných hráčov 6:3.
Nasledovali pokutové kopy, v ktorých umenie ukázali aj bývalí hráči a za potlesku divákov zvíťazili 3:2.
Stretnutie "futbalových rodákov" pokračovalo pri výbornom guláši a vychladenom pivku, kde sa spomínalo na časy minulé, ale živo diskutovalo aj o súčasnom futbale. Z tvárí zúčastnených bolo vidno radosť a spokojnosť, že sa mohli znova spolu stretnúť nie len na zelenom trávniku, ale aj za jedným stolom. Ďakujeme touto cestou obecnému úradu za pomoc pri organizovaní vydareného nedeľného popoludnia.
Futbalisti postúpili do VII. ligy


Futbalisti nášho OFK Úbrež sa po štyroch sezónach opäť prebojovali do VII. ligy mužov. Naposledy v nej pôsobili v sezóne 2012/2013, kedy vypadli do najnižšej súťaže. Postup si síce nevybojovali víťazstvom VIII.ligy, ale vzhľadom k dopĺňaniu "sedmičky" kde bolo prihlásených iba 8 mužstiev, sa o malý zázrak pokúsili aj diplomatickou cestou, čo sa aj podarilo. Veľká vďaka patrí všetkým zainteresovaným, ktori boli ochotní v tomto smere pomôcť. Či to už boli samotní hráči, funkcionári,alebo aj ľudia,ktorým na futbale v Úbreži ešte stále záleží a neváhali s pomocou ani na sekundu. Verime,že táto námaha nebola zbytočná, a že sa v Úbreži opäť dočkáme kvalitného futbalu a pritiahneme fanúšikov na ihrisko. ĎAKUJEME!
Čestné občianstvo obce, za dlhoročný vklad osobnosti, pre dobro občanov

Obec Úbrež historicky prvýkrát, pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky, udelila čestné občianstvo obce. Obecné zastupiteľstvo, na návrh starostu, sa rozhodlo oceniť týmto vyznamenaním 94-ročného rímskokatolíckeho kňaza, vdp. dekana Jozefa Štofeja. Čestné občianstvo obce Úbrež mu odovzdali v jeho terajšom bydlisku v Prešove starosta obce Úbrež, jeho zástupca a ďalší dvaja poslanci obecného zastupiteľstva. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj zástupcovia úbrežskej rímskokatolíckej farnosti, na čele s terajším farárom Mgr. Radoslavom Krenickým.


• Jozef Štofej sa narodil 13.3.1923 v Brekove (okres Humenné). Maturoval v roku 1944 po osemročnom štúdiu na gymnáziu v Michalovciach, pod duchovným vedením katechétu profesora Štefana Hlaváča (r.k. kňaz, prenasledovaný komunistickým režimom - čítaj autobiografickú knihu Š.Hlaváča. - Po priamych cestách). Po maturite, na jeseň v roku 1944, započal štúdium teológie v Bratislave, kde v roku 1945 úspešne ukončil prvý ročník. Od jesene roku 1945 pokračoval na teologickej fakulte v Košiciach a za kňaza bol vysvätený v roku 1949. Pôsobil ako kaplán v Humennom, keď ho 13.11.1958 zatkli s odôvodnením, že ilegálne udržuje Mariánsku kongregáciu, ako spolok. Vo vyšetrovacej väzbe bol držaný do Štedrého dňa 1958. Následne komunistickým, tzv. Ľudovým súdom v Humennom, bol uznaný vinným pre trestný čin zneužitia náboženskej funkcie podľa § 123 Trestného zákona a odsúdený k trestu odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov nepodmienečne. Trest si odpykal od 19.6.1959 do 19.4.1960 v českom Mírove, kde ťažko pracoval v kameňolome. Po návrate z väzenia musel nastúpiť opäť do manuálnej práce a bola to preňho už známa práca robotníka v kameňolome. Až v roku 1962 mohol opätovne nastúpiť do duchovnej služby, stále však sledovaný štátnou bezpečnosťou pre svoje aktivity, najmä pri práci s mládežou (skauti). Ako kňaz ostal verný spoločenstvu veriacich v našej farnosti Úbrež bezmála 40 rokov, až do roku 2002, keď ako 79 ročný odišiel do dôchodku. Počas pôsobenia v našej farnosti boli vysvätení pod jeho vedením piati kňazi. Inicioval a realizoval výstavbu troch nových kostolov (vo Veľkých Revištiach, Závadke a Kusíne). Pričinil sa o vznik skautského oddielu Štefana Hlaváča v Úbreži. Veriaci z Úbreže a celého okolia naňho stále v dobrom spomínajú a myslia aj v modlitbách.Základná škola s materskou školou, Úbrež 141,
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie Sociálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore sociálna pedagogika,
• v študijnom odbore sociálna práca,
• v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
• v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
- najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s
prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 motivačný list,
 kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
 výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a
požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 25. januára 2017.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Na adresu:
ZŠ s MŠ, Úbrež 141, 072 42 Úbrež
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Starosta obce ÚBREŽ
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, § 5 vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta

,,Hlavný kontrolór Obce Úbrež
na pracovný pomer s 0,10 úväzkom“


Požiadavky na vzdelanie:
- úplné stredoškolské vzdelanie (uprednostnené: ekonomického zamerania)

Ostatné požiadavky:
- znalosť zákonov a problematiky v oblasti samosprávy,
- znalosť ekonomickej problematiky - zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon o rozpočtových pravidlách č. 584/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- spoľahlivosť, samostatnosť, tvorivý prístup k práci.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra predloží doklady:
- žiadosť,
- profesný životopis,
- fotokópia dokladu o vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Podmienky odmeňovania:
- podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania žiadame zaslať na adresu:

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO Obce Úbrež
Obecný úrad
Úbrež č. 169
072 42 Úbrež


v termíne do 13.01.2017; na obálku uviesť: Výberové konanie s pozn. „NEOTVÁRAŤ!“

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Výsledok výberového konania bude uchádzačom oznámený.


                                                                        MVDr. Jozef Antonič v. r.
                                                                        starosta obce Úbrež
Novoročná štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež za posledný rok k 1.1.2017 stúpol o 6 na 803, z toho je 386 mužov a 417 žien. V priebehu roka 2016 sa k trvalému pobytu prihlásilo 7 osôb, odhlásilo sa 11 osôb. Narodilo sa 18 detí (10 chlapcov a 8 dievčat), 8 osôb zomrelo, bolo uzavretých 10 sobášov (menné zoznamy sú na stránke Informácie pre rodákov). Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 (1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1991 (577), odvtedy obyvateľov každoročne pribúda.
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141,
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie Školský špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady:
V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika - nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• špeciálna pedagogika - poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. - 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti
poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách
rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky -
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva,
alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium
špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej päť rokov
pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického
poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s
prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 motivačný list,
 kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
 výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a
požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 20. januára 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané
po stanovenom termíne sa neprihliada.
Na adresu:
ZŠ s MŠ, Úbrež 141, 072 42 Úbrež, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Číslo výberového konania:
VK 1/2017 - ŠPPZákladná škola s materskou školou, Úbrež 141,
vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie Pedagogického asistenta

Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016

Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
f) bezúhonnosť,
g) výhodou je ovládanie materinského jazyka detí z MRK.
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s
prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
 motivačný list,
 kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
 výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a
požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 20. januára 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané
po stanovenom termíne sa neprihliada.
Na adresu:
ZŠ s MŠ, Úbrež 141, 072 42 Úbrež, s označením čísla výberového konania na obálke a
v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Číslo výberového konania:
VK 1/2017 - ASTOznam o zmene otváracích hodín Slovenskej pošty

Slovenská pošta, prevádzka Úbrež, oznamuje klientom zmenu otváracích hodín nasledovne:

Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00Mesiac úcty k starším

Tohtoročná oslava Mesiaca úcty k starším sa uskutočnila v sobotu 5. novembra 2016 v kultúrnom dome v Úbreži. V kultúrnom programe účinkovali Folklórny súbor Pajtaški z Lekároviec a deti z našej materskej školy. Nechýbalo ani ocenenie jubilantov, ktorí sa v roku 2016 dožili životného jubilea 60, 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov. Nasledovalo posedenie pri dobrej večeri, po ktorej si naši dôchodcovia zaspievali s členkami folklórneho súboru z Lekároviec.
Krúžkovanie bocianov

1. júla 2016 prišiel ornitológ z Čiech so skupinou mladých ornitológov krúžkovať mladé päťtýždňové bociany do našej obce. Bociany sa tohto roku vyliahli prvýkrát v novom hniezde na stĺpe pri hlavnej ceste oproti základnej škole. Stĺp s konštrukciou pre hniezdo postavili pred štyrmi rokmi ochranári z Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. Na konštrukciu preniesli zvyšky z bocianieho hniezda na elektrickom stĺpe pred domom č. 127. V minulosti bolo v Úbreži viacero bocianich hniezd, teraz sa v novom hniezde dúfajme udomácnia na dlhé roky.
V Michalovciach slávnostne ocenili účastníkov protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Michalovce uskutočnil 31. mája 2016 slávnostné odovzdanie pamätných listov a pamätných medailí desiatke veteránov a účastníkov protikomunistického odboja z regiónu Zemplína, ktorí trpeli a bojovali proti komunistickému režimu a zaslúžili sa o slobodu a demokraciu. Odovzdanie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcu primátora mesta Michalovce, zástupcov Konfederácie politických väzňov Slovenska, a Združenia protikomunistického odboja. Medzi desiatimi ocenenými bol aj dlhoročný rímskokatolícky farár úbrežskej farnosti pán dekan Jozef Štofej.

Jozef Štofej, sa narodil 13.3.1923 v Brekove. Maturoval v roku 1944 po osemročnom štúdiu na gymnáziu v Michalovciach pod duchovným vedením katechétu profesora Štefana Hlaváča. Po maturite na jeseň v roku 1944 započal štúdium teológie v Bratislave, kde v roku 1945 úspešne ukončil prvý ročník. Od jesene roku 1945 pokračoval v teologických štúdiách na teologickej fakulte v Košiciach a za kňaza bol vysvätený v roku 1949. Ako kaplán v Humennom bol zatknutý 13.11.1958 s odôvodnením, že ilegálne udržuje Mariánsku kongregáciu ako spolok. Vo vyšetrovacej väzbe bol držaný do 24.12.1958. Ľudovým súdom v Humennom bol uznaný vinným pre trestný čin zneužitia náboženskej funkcie podľa § 123 Trestného zákona a odsúdený na k trestu odňatia slobody v trvaní 10 mesiacov nepodmienečne. Trest si odpykal od 19.6.1959 do 19.4.1960 v Mírove, kde pracoval v kameňolome. Po návrate z väzenia musel nastúpiť do manuálnej práce a bola to preňho už známa práca robotníka v kameňolome. Až v roku 1962 mohol opätovne nastúpiť do duchovnej služby a ako rímsko-katolíckemu kňazovi mu bolo umožnené a on ostal verný spoločenstvu veriacich v jednej farnosti Úbrež v okrese Sobrance celých 39 rokov až do roku 2002, keď ako 79 ročný odišiel do dôchodku.Parlamentné voľby 2016

Voľby do NR SR sa uskutočnili 5. marca 2016, kandidovalo v nich 23 politických strán a hnutí. Vo volebnom okrsku Úbrež dohliadala na priebeh volieb 17-členná volebná komisia. Z 518 zapísaných voličov sa zúčastnilo volieb 195, účasť na voľbách je 37,25%. Zo 184 platných hlasov najviac dostali:

SMER - SD 74 hlasov - 40,2 %
KDH 26 hlasov - 14,1 %
OĽANO - NOVA 16 hlasov - 8,7 %
SNS 15 hlasov - 8,2 %
TIP 10 hlasov - 5,4 %
Kotleba - ĽSNS 10 hlasov - 5,4 %
SaS 10 hlasov - 5,4 %
Strana moderného Slovenska 5 hlasov - 2,7 %
SME RODINA - Boris Kollár 5 hlasov - 2,7 %
SIEŤ 4 hlasy -  2,2 %
Strana zelených Slovenska 3 hlasy - 1,6 %
Komunistická strana Slovenska 2 hlasy - 1,1 %
Koalícia Spoločne za Slovensko 1 hlas - 0,5 %
Odvaha-Veľká národná a proruská koalícia 1 hlas
SDKÚ - DS 1 hlas
Slovenská občianská koalícia 1 hlas

Najviac preferenčných hlasov získali:

Róbert Fico (SMER) 37
Róbert Kaliňák (SMER) 27
Emil Ďurovčík (SMER) 25
Peter Pellegríni (SMER) 15
Miroslav Lajčák (SMER) 13
Ján Fígeľ (KDH) 10
Igor Matovič (OĽANO) 8
Marián Kotleba (ĽSNS) 8
Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a COOP - Jednota

Vo štvrtok 4.2.2016 sa uskutočnila spoločná výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a COOP - Jednota. Schôdza sa uskutočnila v kultúrnom dome a viedla ju tajomníčka Jednoty dôchodcov Irena Kelemenová. Jednotlivé materiály prečítali Ľudmila Vasilenková a Irena Kelemenová. Okrem ročnej správy odznela aj súhrnná správa o činnosti Jednoty dôchodcov za celé desaťročie z príležitosti 10 rokov od vzniku Jednoty dôchodcov v Úbreži. Po diskusii boli schválené správy o činnosti, rozpočty, ako aj plány práce na rok 2016. Schôdzu spestril svojím vystúpením Martin Mirda. Na záver sa konalo fašiangové posedenie dôchodcov s vedením obce.
Novoročná štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež k 1.1.2016 stúpol o 33 na 797, z toho je 379 mužov a 418 žien. V priebehu roka 2015 sa k trvalému pobytu prihlásilo 44 osôb, odhlásilo sa 19 osôb. Narodilo sa 18 detí (9 chlapcov a 9 dievčat), 10 osôb zomrelo, boli uzavreté 4 sobáše (menné zoznamy sú na stránke Informácie pre rodákov). Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 (1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1991 (577), odvtedy obyvateľov každoročne pribúda.Rekonštrukcia rímskokatolíckej fary

Po minuloročnom odvodnení a úpravách farskej pivnice sa v auguste 2015 začala rekonštrukcia fary. Boli vymenené rozvody elektriny, kúrenia, vody, kanalizácie, vysušené a omietnuté múry, vymenené okná, dvere, podlahy, znížené stropy, opravený komín. Rekonštrukčné práce, financované zo zbierok a organizované farárom Mgr. Krenickým za výdatnej pomoci farníkov, boli ukončené 21. decembra. Fotografie z rekonštrukcie sú na stránke Foto-udalosti 2015.


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

                                                                     
obecubrez@minet.sk


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.
Prekážkou práva voliť je
 zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
V
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.
Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
v listinnej formetak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),
elektronicky (e-mailom)tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016).Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb(t.j. najneskôr 4.3.2016).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 štátnu príslušnosť,
 adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti.Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI
Voľba poštou
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republikya v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to
písomne(v listinnej forme)tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr50 dní predo dňom konania volieb(t.j. najneskôr 15.1.2016)
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
elektronicky(e-mailom)tak,
aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresuobce najneskôr50 dní predo dňom konania volieb(t.j. najneskôr 15.1.2016).
Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
 meno a priezvisko,
 rodné číslo,
 adresu trvalého pobytu,
 adresu miesta pobytu v cudzine.
Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obeczašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
 obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 hlasovacie lístky,
 návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,
 poučenie o spôsobe hlasovania.
Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obcea zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.
Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb(t.j. najneskôr 4.3.2016).
***
Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-nrsr

Prípojka vodovodu na cintorín

9. novembra  2015 sa začala rodiť prípojka vodovodu na cintorín v Úbreži.

Výstavka zemplínskych krojov

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval v októbri 2015 výstavku zemplínskych krojov. Výstavku našich dôchodkyň si môžu nakupujúci aj okoloidúci pozrieť vo výklade obchodu s potravinami Alex pri obecnom úrade.

Mesiac úcty k starším

Tohtoročná oslava Mesiaca úcty k starším sa uskutočnila v nedeľu 25. októbra 2015 v kultúrnom dome v Úbreži. Okrem dôchodcov a rodičov účinkujúcich detí boli tohto roku na oslavu prizvaní aj farári všetkých troch úbrežských farností. V kultúrnom programe účinkovali deti z materskej školy a po dlhšej prestávke aj ženský folklórny spevácky súbor Úbrežanka. Speváčky z Úbrežanky, v doprovode mladého harmonikára a huslistky Kornúcových, zaspievali okrem oficiálneho vystúpenia v kultúrnom programe aj v dôchodcom pri posedení po dobrej večeri. Nechýbalo ani ocenenie jubilantov, ktorí sa v roku 2015 dožili životného jubilea 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov.

Úbrež v učebnici slovenčiny pre zahraničných študentov

Objavili sme zaujímavosť, názov našej obce sa nachádza ako príklad slova na písmeno "Ú" v učebnici slovenčiny pre anglicky hovoriacich študentov.
Čistenie potoka

V týchto dňoch, od 21. augusta 2015, sa začalo s čistením obecného potoka. Najviac zanesená dolná časť potoka sa vyčistila za pomoci mechanizmov, čistenie pokračuje manuálne aktivačnými pracovníkmi. 
Farma na rímskokatolíckej fare

V uplynulom prázdninovom týždni 3. - 8. augusta 2015 zorganizoval rímskokatolícky farár Mgr. Radoslav Krenický na svojej fare týždňový pobyt pre 47 detí. 30 detí na fare aj nocovalo, ďalších 17 detí sa zúčastňovalo programu farmy denne, večer odchádzali domov. Za pomoci dobrovoľníkov pan farár zabezpečil pre deti bohatý program, pozostávajúci zo starostlivosti o zvieratá, rôznych hier, súťaží, prechádzok a podobne. Fotografie z Farmy Úbrež sú na stránke Foto-udalosti 2015.

Oprava striech Domu smútku a kaplnky Bohorodičky na cintoríne


V dňoch 2. - 4. júla 2015 boli opravené zatekajúce strechy Domu smútku a kaplnky na miestnom cintoríne. Súsošie v kaplnke bolo vyčistené od hrdzavých nánosov zo zatekajúcej strechy. Okolie kaplnky a centrálneho kríža bolo upravené. Fotky z cintorína sú na stránke Foto-udalosti 2015.
Úspechy našich žiakov v celoslovenských súťažiach

Výtvarno-literárna súťaž Ľudské práva očami detí
bola vyhlásená podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a predsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslavom Lajčákom. Do súťaže sa zapojili žiaci a žiačky základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií na Slovensku a medzi nimi získala vynikajúce ohodnotenie žiačka našej školy Paula Šmigová, ktorá so svojou literárnou prácou obsadila 8. miesto.

Ďalší celoslovenský úspech!
Naša žiačka, Kristínka Čičváková, po náročných semifinálových a finálových krajských kolách 15. mája 2015 na celoslovenskom kole jazykovej súťaže Jazykový kvet vybojovala pre našu školu 2. miesto. Gratulujeme!


Viac informácii na školskej stránke http://zsubrez.edupage.org/OBEC ÚBREŽ
zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Úbrež 141
vyhlasuje podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 5 ods.3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy s materskou školou


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu (v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov):
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa študijného odboru pre príslušný druh a typ školy,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
- vykonanie prvej atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

Iné kritériá a požiadavky:
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- občianska bezúhonnosť,
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania :
- prihláška do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja pre príslušnú základnú školu,
- overené kópie dokladov o vzdelaní, o absolvovaní I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania prihlášky je do 27.3.2015 do 12.00 hod.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu:

Obecný úrad
Úbrež 169
072 42 Úbrež

Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie:
„Výberové konanie ZŠ s MŠ – neotvárať !“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Úbreži dňa 5.3.2015.

starosta obce MVDr. Jozef AntoničVýročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a COOP - Jednota

V sobotu 14.2.2015 sa uskutočnila spoločná výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a COOP - Jednota. Schôdzu viedla tajomníčka Jednoty dôchodcov Irena Kelemenová. Jednotlivé materiály prečítala Ľudmila Vasilenková. Po diskusii boli schválené správy o činnosti, rozpočty, ako aj plány práce na rok 2015. Schôdzu spestrili svojím vystúpením súrodenci Kornúcovi a Dominika Mirdová. Na záver sa konalo fašiangové posedenie.
Výsledky referenda za rodinu v okrsku Úbrež

V sobotu 7.2.2015 sa uskutočnilo Referendum za rodinu. V okrsku Úbrež sa referenda zúčastnilo 74 z 510 zapísaných občanov, čo znamená účasť 14,5 %. (Za celú SR bola účasť 21,4 %.)

Na 1. otázku: Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? odpovedalo všetkých 74 hlasujúcich ÁNO.

Na 2. otázku: Súhlasite s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? odpovedalo 73 hlasujúcich ÁNO, 1 hlasujúci NIE.

Na 3. otázku: Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? odpovedalo 73 hlasujúcich ÁNO, 1 hlasujúci NIE.Koncert v kostole

Počas nedeľnej svätej omše 4.1.2015 v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Štefana - kráľa odzneli nádherné skladby kapely saleziánov z Michaloviec.


Futbalový turnaj mikroregiónu Okna

Turnaja v halovom futbale v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa zúčastnilo 6 mužstiev. Naše mužstvo po remíze s Veľkými Revištiami 1:1 a víťazstve 8:1 nad Vyšnou Rybnicou sa stalo víťazom skupiny. V semifinále sme prehrali s Lučencom 6:3  a v zápase o 3. miesto sme zvíťazili nad Veľkými Revištiami 4:2. Víťazom turnaja sa stali Vyšné Remety pred Lučencom a Úbrežom.Novoročná štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež k 1.1.2015 stúpol o 21 na 764, z toho je 366 mužov a 398 žien. V priebehu roka 2014 sa k trvalému pobytu prihlásilo 29 osôb, odhlásilo sa 14 osôb. Narodilo sa 14 detí (8 chlapcov, 6 dievčat), 8 osôb zomrelo, boli uzavretý 1 sobáš (menné zoznamy sú na stránke Informácie pre rodákov). Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 (1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1991 (577), odvtedy obyvateľov každoročne pribúda.


Obec Úbrež v relácii rádia Regina Zvony nad krajinou

V utorok 9. decembra 2014 redakcia rádia Regina nakrúcala v našej obci hodinovú reláciu Zvony nad krajinou. Relácia bola odvysielaná v nedeľu 28. decembra 2014 o 11. hodine, reprízovaná bude v pondelok 29. decembra o 20. hodine. Môžte si ju vypočuť aj na internete v archíve rádia Regina http://213.215.116.181:8001/reginaba/2014-12-28/344-Zvony_nad_krajinou-11-00.mp3Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

11.12.2014 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta MVDr. Jozef Antonič aj poslanci zložili sľub v zasadačke obecného úradu. Počas slávnostného zasadnutia bola udelená pamätná plaketa obce Úbrež pani Kvetoslave Tomášovej za vzornú reprezentáciu obce pri príležitosti získania najvyššieho ocenenia v rámci Slovenska v kategórii "poštový doručovateľ".


Zasadnutie obecného zastupiteľstva pokračovalo v kancelárii starostu. Za zástupcu starostu bol vymenovaný Jozef Kornúc, za poslanca, oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva Mgr. Ľubica Telekyová. Za sobášiacich boli určení starosta a jeho zástupca.

Obecné zastupiteľstvo určilo starostovi tajným hlasovaním plat podľa zákona v základnej sume 1360 eur navýšenej o 20 % (navýšenie mohli určiť poslanci v rozsahu 0 - 70 %). Za výkon funkcie poslanca obec poskytne nasledovnú odmenu: zástupcovi starostu 200 eur mesačne, poslancovi 25 eur za 1 zasadnutie. Za zasadnutie komisie: predsedovi komisie 10 eur, členovi komisie - poslancovi 7 eur, členovi komisie - neposlancovi 5 eur. Okrem toho poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, vzniknutých s výkonom funkcie a prípadná odmena za výnimočnú činnosť pri odstraňovaní živelných pohrôm a pod. 

Za predsedov komisií boli zvolení: finančná - Mgr Ľubica Telekyová, kultúrna a športová - Ing. Martin Kornúc, pre verejný poriadok a riešenie sťažností - Ján Marcin, o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Ján Olejník.
Charitatívna pomoc

Apoštolská cirkev zavítala do našej obce už tretíkrát v tomto roku s charitatívnou pomocou pre sociálne slabé rodiny. V priestoroch kultúrneho domu rozdávali núdznym za symbolický poplatok najmä použité šatstvo, ale aj obuv, nábytok a spotrebiče do domácnosti.

Ocenenie pre našu poštovú doručovateľku

Z príležitosti Dňa pošty oceňovali 14. novembra 2014 v Istropolise v Bratislave najlepších pracovníkov Slovenskej pošty. Medzi ocenenými bola aj naša obyvateľka a poštová doručovateľka Kveta Tomašová. Dostala Cenu generálneho riaditeľa Slovenskej pošty v kategórii poštový doručovateľ vo forme plakety a diplomu. Naša pani Kvetka doručuje poštu za každého počasia už 32 rokov, z toho posledných 15 rokov v Úbreži. K oceneniu najlepšej poštovej doručovateľky na Slovensku jej srdečne blahoželáme!

Výsledky komunálnych volieb 2014

Starostom obce Úbrež sa stal MVDr. Jozef Antonič s počtom platných hlasov 118 (37,8%). Milan Drotár dostal 99 hlasov (31,7%), Monika Lazarová 59 hlasov (18,9%), Ing. Daniel Hvižďák 27 hlasov (8,7%), Juraj Gombár 9 hlasov (2,9%).

Za poslancov obecného zastupiteľstva bolo zvolených týchto 7 kandidátov:
Ľubica Telekyová, Mgr.  KDH 128 hlasov
Jozef Kornúc KDH 127 hlasov
Ján Olejník SMER-SD 116 hlasov
Martin Kornúc, Ing. KDH 114 hlasov
Dušan Andrus Smer-SD 112 hlasov
Martin Hvižďák, Ing. SZS 93 hlasov
Ján Marcin KDH 90 hlasov

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:
Ladislav Byra SMER-SD 89 hlasov
Marko Serbák KDH 86 hlasov
Martin Olejník KDH 79 hlasov
Alena Timková, PhDr SMER-SD 79 hlasov
Drahomír Zajíček, Ing KDH 76 hlasov
Ilja Sochor SMER-SD 61 hlasov
Dušan Poľak Jednota-ľavicová strana Slovenska 53 hlasov
Ján Sinčák SNS 47 hlasov
Vojtech Balog nezávislý kandidát 47 hlasov
Arpád Balog Strana rómskej únie na Slovensku 47 hlasov
Tibor Balog nezávislý kandidát 46 hlasov
Róbert Goroľ SMER-SD 44 hlasov
Ján Fringeš nezávislý kandidát 38 hlasov
Jozef Goroľ nezávislý kandidát 29 hlasov
Zdeňka Struková Strana moderného Slovenska 26 hlasov


Z 524 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 323, účasť vo voľbách bola 61,6%. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 315, pre voľby starostu obce 312.

Mesiac úcty k starším

V sobotu 25. októbra 2014 sa v priestoroch kultúrneho domu zišli naši dôchodcovia z príležitosti Mesiaca úcty k starším. Jubilantom, ktorí oslávili v tomto roku 60, 65 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov, odovzdal starosta spomienkový darček a kytičku. Najstarším jubilantom je 95-ročný Peter Argaláš. O dobrú náladu na stretnutí sa postaral folklórny ženský spevácky súbor Čemerňanka.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce

v Úbreži 15.novembra 2014

Miestna volebná komisia v Úbreži podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov :

1. Jozef Antonič, MVDr., 57 r., veterinár, Úbrež 236, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Milan Drotár, 61 r., technik, Úbrež 114, SMER - sociálna demokracia
3. Juraj Gombár, 59 r., murár, Úbrež 249, nezávislý kandidát
F Daniel Hvižďák, Ing., 47 r., referent MTZ, Úbrež 57, nezávislý kandidát
5. Monika Lazárová, 48 r., ekonómka, Úbrež 282, nezávislá kandidátka


VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Úbreži 15.novembra 2014

Miestna volebná komisia v Úbreži podľa §18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Dušan Andrus, 62 r., technik, Úbrež 7, SMER – sociálna demokracia
2. Arpád Balog, 51 r., poľnohospodársky mechanizátor, Úbrež 245, Strana Rómskej únie na Slovensku
3. Tibor Balog, 55 r., mechanizátor, Úbrež 5, nezávislý kandidát
4. Vojtech Balog, 35 r., mechanizátor, Úbrež 67, nezávislý kandidát
5. Ladislav Byra, 59 r., strojník, Úbrež 99, SMER – sociálna demokracia
es Ján Fringeš, 54 r., klampiar, Úbrež 2, nezávislý kandidát
7. Jozef Gorol, 48 r., robotník, Úbrež 205, nezávislý kandidát
8. Róbert Goroľ, 44 r., obrábač kovov, Úbrež 16, SMER – sociálna demokracia
9. Martin Hvižďák, Ing., 25 r., operátor výroby, Úbrež 223, Strana zelených Slovenska
10. Jozef Kornúc, 62 r., SHR, Úbrež 36, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Martin Kornúc, Ing., 29 r., mechanizátor, Úbrež 36, Kresťanskodemokratické hnutie
12. Ján Marcin, 56 r., elektromontér, Úbrež 196, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Ján Olejník, 66 r., geodet, Úbrež 241, SMER – sociálna demokracia
14. Martin Olejník, 41 r., geodet, Úbrež 241, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Dušan Poľak, 21 r., podnikateľ, Úbrež 98, JEDNOTA – ľavicová strana Slovenska
16. Marko Serbák, 23 r., študent, Úbrež 187, Kresťanskodemokratické hnutie
17. Ján Sinčák, 41 r., elektromechanik, Úbrež 55, Slovenská národná strana
18. Ilja Sochor, 42 r., poštový doručovateľ, Úbrež 276, SMER – sociálna demokracia
19. Zdeňka Struková, 63 r., dôchodkyňa, Úbrež 82, Strana moderného Slovenska
20. Ľubica Telekyová, Mgr., 56 r., samostatná radkyňa, Úbrež 173, Kresťanskodemokratické hnutie
21. Alena Timková, PhDr., 35 r., samostatná odborná referentka, Úbrež 23, SMER – sociálna demokracia
22. Drahomír Zajíček, Ing., 55 r., dispečer, Úbrež 40, Kresťanskodemokratické hnutiePoľovnícky deň

V nedeľu 14. septembra 2014 zorganizovali členovia poľovníckeho združenia RIKA v Úbreži z príležitosti 20. výročia vzniku združenia poľovnícky deň. V rímskokatolíckom kostole sv. Štefana - uhorského kráľa sa konala poľovnícka svätá omša s posvätením štandardy poľovníckeho združenia RIKA. Po svätej omši sa uskutočnil sprievod k parčíku pri obecnom úrade, kde bola všetkými tromi úbrežskými duchovnými vysvätená kaplnka sv. Huberta. Po vysvätení kaplnky sa účastníci akcie presunuli na školský dvor, kde sa oboznámili s prácou sokoliarov, deti si zajazdili na koni a všetci si pri živej kantry hudbe pochutili na poľovníckom guláši.
Odvodnenie farskej pivnice

V auguste 2014 sa začali práce na rekonštrukcii rímskokatolíckej fary. Prvou akciou je odvodnenie pivnice, od ktorej sú vlhké múry. Fara bola postavená pred 150 rokmi spolu s farským kostolom Svätého Štefana Uhorského. Štvrtý farár úbrežskej farnosti Jozef Fialkovský vo farskej kronike v roku 1880 píše: "Upravila sa pivnica pod budovou, v ktorej po celý rok bola voda až do výšky 1 metra. Asi 160 vozov zeminy a štrku sa priviezlo, urobil sa kanál. Teraz je pivnica nízka, ale aspoň v nej niet vody. Musí sa v nej chodiť zohnuto."  O 8 rokov neskôr pán farár Fialkovský píše: "Na jar 1888 som musel dať všetko povynášať z pivnice, lebo z množstva topiaceho sa snehu tam vnikla voda. V lete a v zime je pivnica dobrá, ale pri veľkých dažďoch treba z nej vynášať vodu."  Pivnica je klenbová a priestranná, počas bombardovania v 2. svetovej vojne sa v nej skrývali obyvatelia cca 10 susedných domov.  


 

Nové prístrešky na autobusových zastávkach

V mesiacoch júl a august 2014 boli na autobusových zastávkach pri obecnom úrade vymenené prístrešky. Staré kovové prístrešky boli odvezené na futbalové ihrisko.
Oslavy Dňa matiek

Slávnostné posedenie pri príležitosti oslavy Dňa matiek sa uskutočnilo v nedeľu 25. mája 2014 v kultúrnom dome. Na začiatku slávnosti vystúpili mladí harmonikári, bratia Jozef a Matej Kornúcovci. Nasledoval príhovor k matkám žiačky Dominiky Mirdovej, následne sa im prihovoril starosta MVDr. Jozef Antonič. Program pokračoval vystúpením detí z materskej školy, starostovým pekným spevom s vlastným gitarovým doprovodom a napokon vystúpením harmonikára Jozefa Kornúca. Mamičky detí z materskej školy boli odmenené kvetmi od starostu, deti čokoládou a ostatným mamám a starým mamám sa ušiel kvet aj čokoláda. Akcia pokračovala družným posedením s pohostením prítomných.Voľby do Europarlamentu

Voľby sa uskutočnili 24. mája 2014, o 13 miest europoslancov sa na Slovensku uchádzalo 29 politických strán, hnutí, alebo koalícii. Vo volebnom okrsku Úbrež sa z 518 zapísaných voličov volieb zúčastnilo 50 voličov, čo predstavuje účasť 9,65 %. Počet platných odovzdaných hlasov bol 49. Počet odovzdaných hlasov pre jednotlivé strany bol nasledovný:

SMER - sociálna demokracia 15
Kresťanskodemokratické hnutie 10
Strana moderného Slovenska 4
SDKÚ - DS 4
7 statočných regionálna strana Slovenska 2
Sloboda a Solidarita 2
Strana občianskej ľavice 2
NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana 1
Demokratická občianska strana 1
Strana TIP 1
Právo a spravodlivosť 1
Slovenská národná strana 1
Priama demokracia, Kresťanská ľudová strana 1

Z jednotlivcov dostali v Úbreži najviac hlasov:

Šefčovič Maroš (Smer) 9
Smolková Monika (Smer) 5
Záborská Anna (KDH) 4
Mikolášik Miroslav (KDH) 4
Maňka Vladimír (Smer) 3
Hudacký Ján (KDH) 3
Štefanec Ivan (SDKÚ) 3
Kukan Eduard (SDKÚ) 3Víťazstvo našich najmladších futbalistov

V obvodnom kole v minifutbale žiakov 1. stupňa základných škôl 16. ročníka McDonald´s Cup 2013/2014 11.4.2014 v Sobranciach zvíťazili pri účasti 6 družstiev chlapci zo ZŠ v Úbreži. Zvíťazili nad I. ZŠ Sobrance 1:0, nad II. ZŠ Sobrance 5:1 a vo finále nad Porúbkou 10:0. Postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 24.4.2014 v Košiciach. Pod vedením p. učiteľky Mgr. Marty Šmigovej tohto úspechu dosiahli mladí futbalisti Ladislav Miker, Matej Kornúc, Eduard Hvižďák, Rastislav Sorokáč, Martin Mirda a Alex Holub.
Prezidentské voľby - 2. kolo

2. kolo prezidentských volieb sa uskutočnilo v sobotu 29. marca 2014. Vo volebnom okrsku Úbrež sa z 513 oprávnených voličov volieb zúčastnilo 175, čo predstavuje 34,11%-nú účasť. Počet platných odovzdaných hlasov bol 172. Za kandidáta Róberta Fica hlasovalo 98 voličov (56,98%) a za Andreja Kisku 74 voličov (43,08%). V celoslovenských voľbách zvíťazil a novým prezidentom sa stal Andrej Kiska (59,38% hlasov), Róbert Fico získal 40,61% hlasov.Prezidentské voľby - 1. kolo

1. kolo prezidentských volieb sa uskutočnilo v sobotu 15. marca 2014. Vo volebnom okrsku Úbrež sa z 509 zapísaných voličov zúčastnilo volieb 137, čo činí 26,95%-nú účasť. Počet platných odovzdaných hlasov bol 136. Jednotliví kandidáti na prezidenta získali nasledovný počet a percento hlasov (v zátvorke % získaných hlasov za celé Slovensko):

Robert Fico 50 - 36,67% (28,01%)
Andrej Kiska 31 - 22,79% (24,01%)
Radoslav Procházka 29 - 21,32% (21,25%)
Pavol Hrušovský 14 - 10,29% (3,33%)
Milan Kňažko 4 - 2,94% (12,87%)
Helena Mezenská 3 - 2,20% (2,38%)
Jozef Behýl 1 - 0,73% (0,48%)
Ján Čarnogurský 1 - 0,73% (0,64%)
Viliam Fischer 1 - 0,73% (0,5%)
Ján Jurišta 1 - 0,73% (0,64%)
Jozef Šimko 1 - 0,73% (0,25%)
Gyula Bárdos 0 (0,48%)
Stanislav Martinočko 0 (0,13%)
Milan Melník 0 (0,4%) 


Novoročná štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež k 1.1.2014 stúpol o 20 na 742, z toho je 358 mužov a 384 žien. V priebehu roka 2013 sa k trvalému pobytu prihlásilo 26 osôb, odhlásilo sa 8 osôb. Narodilo sa 16 detí (6 chlapcov, 10 dievčat), 14 osôb zomrelo, boli uzavretý 1 sobáš (menné zoznamy sú na stránke Informácie pre rodákov). Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 (1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1991 (577), odvtedy obyvateľov každoročne pribúda.


Prvý farský Štefanský ples

Nový rímskokatolícky farár v Úbreži Mgr. Radoslav Krenický zorganizoval pre občanov obce, aj celej farnosti na Svätého Štefana 1. farský ples. Pre veľký záujem sa ples uskutočnil v svadobke vo Veľkých Revištiach, kapacita úbrežského kultúrneho domu nepostačovala. Ples sa vydaril, bola to prvá akcia tohto druhu po dlhých rokoch. Ples prišli pozdraviť aj naši Betlehemci.


Voľby predsedu Košického samosprávneho kraja - 2. kolo

V sobotu 23. novembra sa konalo 2. kolo voľby predsedu Košického samosprávneho kraja. Vo volebnom okrsku Úbrež bolo zapísaných 513 voličov. 2. kola volieb sa zúčastnilo 54 voličov, čo predstavuje účasť 10,5 %. Do schránky bolo odovzdaných 53 platných hlasov, jeden hlas bol neplatný. Rudolf Bauer dostal od úbrežských voličov 13 hlasov (24,53%), Zdenko Trebuľa 40 hlasov (75,47%).Stretnutie jubilantov

V sobotu 16. novembra 2013 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Úbreži stretnutie jubilantov. Jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili 60, 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov, starosta odovzdal spomienkový darček. Najstarším jubilantom bol 90-ročný Ján Varga. O dobrú náladu na stretnutí sa postaral ženský folklórny spevácky súbor Čemerňanka.
.    


Tereziánsky urbár obce Úbrež z roku 1774 na internete

Po minuloročnom zverejnení daňových súpisov obce Úbrež z rokov 1715 a 1720, o ktorých sme informovali v Aktualitách vo februári, spoločnosť Arcanum nedávno zverejnila na svojich stránkach na internete Tereziánske urbáre z celého Uhorska.

Mária Terézia vydala v roku 1767 nariadenie zaviesť v každej obci súpis pozemkováho majetku a povinností poddaných voči zemepánovi. Pozemky neboli vo vlastníctve poddaných, vlastnilo ich panstvo. Poddaní ich dlhodobo užívali, a to bez právneho nároku na ne, ale so záväzkom plniť si urbárske povinnosti za ne voči majiteľovi. Táto pôda sa nazýva aj urbárska (rustikál). Panská pôda, ktorú obrábal zemepán vo vlastnej réžii sa nazýva dominikál. Súpis mal podať informácie o rozvrstvení poddanského obyvateľstva, ktoré sa delilo na večných poddaných – nevoľníkov a poddaných s právom voľného sťahovania, ďalej o výmere poddanskej pôdy využívanej sedliakmi alebo želiarmi, o opustenej pôde či usadlostiach.

V Úbreži bol Tereziánsky urbár zavedený v roku 1774. Prevažujúcim vlastníkom úbrežského majetku bolo v tom čase Užhorodské jezuitské kolégium, vlastniace v obci cca 186 ha pôdy. Ďalšími drobnými vlastníkmi majetku boli gróf János Sztáray zo Starého a ďalších 9 zemepánov. V obci v čase súpisu žilo 19 sedliakov – nevoľníkov a 2 želiari, ktorí mali prenajaté iba domy. Ďalších 22 usadlostí bolo opustených.

13 sedliakov, patriacich Užhorodskému jezuitskému kolégiu, hospodárilo na polovičných usadlostiach. Okrem domu, dvora a záhrady mali prenajaté po 11 jutár ornej pôdy (6,3 ha) a lúku na 4 koscov (plocha, ktorú boli schopní pokosiť 4 chlapi za deň). Každý poddaný bol povinný zemepánovi zaplatiť ročne 1 zlatý za prenájom domu, odovzdať z úrody deviatok zemepánovi a desiatok cirkvi. Robotná povinnosť poddaného na polovičnej usadlosti bola odpracovať na pánskom ročne 26 dní s volským záprahom, alebo 52 dní ručne. Pracovná doba bola od východu do západu slnka. Okrem toho mal poddaný na polovičnej usadlosti povinnosť odovzdať ročne 6 vajec, 1 sliepku, 1 hus, pol holby (0,4 litra) prepraženého masla, 3 funty (1,3 kg) priadze a pol náruče palivového dreva.

Ďalších 6 sedliakov, traja patriaci grófovi Sztáraymu, dvaja zemepánovi Szemeremu a jeden Szerenczymu, hospodárili len na štvrtinových usadlostiach. Ich povinnosti v práci pre zemepána a v naturáliach boli oproti nájomcom polovičných usadlostí len polovičné, daň za dom bola u všetkých poddaných rovnaká.
Dvaja úbrežskí želiari platili za prenájom domu po 1 zlatý a mali povinnosť odpracovať u zemepánov Szemeryho a Sheghyho po 18 dní ročne.

Medzi úbrežskými poddanými sa vyskytovali tieto priezviská: Barila, Chrustič, Gondoľ, Popík, Starjak, Bubrík, Gavula, Kováč, Rusnák, Zahorčák, Béreš, Vaško, Morfan, Miľaško, Suhar, Poľank, Zaborďák, Zimčák (od roku 1720 do 1774 sa zachovali priezviska Barila, Chrustič, Gondoľ).

Tereziánske urbáre, uložené v budapeštianskom archíve, boli zverejnené na internete na stránke http://archivportal.arcanum.hu/urberi/opt/a130904.htm?v=pdf&a=start Urbár obce Úbrež ma 34 strán, je v maďarčine a niektoré časti v latinčine. Súpis poddaných, ich prenajatých majetkov a povinností je na stranách 26-28, na strane 32 je dodatok z roku 1803.Výsledky 1. kola voľby predsedu Košického samosprávneho kraja vo volebnom obvode Úbrež:

1. Zdenko Trebuľa 32
2. Rudolf Bauer 21
3. Lukáš Sisák 18
4. Ivan Kuhn 13
5. Dominika Palaščáková 7
6. Marek Ďurán 6
7. Jaroslav Ďžunko 3
8. Jozef Hollečko 3
9. Vladimír Gurtler 1
10. Rastislav Masnyk 0


Výsledky voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja vo volebnom obvode Úbrež:

1. Štefan Staško 52
2. Martin Kendereš 39
3. Boleslav Lešo 38
4. Štefan Džurina 31
5. Ján Biačko 13
6. Ladislav Brandabura 6
7. Martin Banom 5
8. Valéria Juríková 4
9. Marián Landa 2
10. Marek Lojzi 1
11. Martin Pastirik 1
12. Ľubomíra Legátová 0Deň s. Huberta v Sobranciach

Za pekného jesenného počasia v nedeľu 6. októbra 2013 sa členovia poľovníckeho združenia RIKA Úbrež, ako aj ďalší občania obce, zúčastnili tradičného podujatia Deň sv. Huberta v Sobraneckých kúpeľoch. Poľovnícka svätá omša sa konala v kostole sv. Vavrinca v Sobranciach. V lesoparku Sobraneckých kúpeľov sa po udelení vyznamenaní najlepším poľovníkom uskutočnilo vystúpenie mužskej speváckej skupiny Hnojňane, súťaž o najkrajšieho poľovníckeho psa (predsedom poroty bol náš starosta MVDr. Jozef Antonič), hod flintou do žita, súťaž vo varení jagereku a ďalšie sprievodné podujatia. Široká verejnosť mala možnosť ochutnať poľovnícky guľáš jednotlivých poľovníckych združení, ako aj poľovnícku špecialitu jagerek. Keďže toto pekné podujatie sa uskutočňuje každoročne, dúfame, že na budúci rok sa ho zúčastnia vo väčšom počte aj občania našej obce.

                                                                              

150. výročie založenia rímskokatolíckej farnosti Úbrež

Tohto roku oslavuje Rímskokatolícka farnosť Úbrež 150. výročie svojho vzniku. Vznikla v roku 1863, vo významnom miléniovom roku príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Vyvrcholením osláv bola slávnostná Svätá omša vo farskom kostole sv. Štefana Uhorského - kráľa, v deň odpustovej slávnosti 18. augusta 2013. Slávnostnú Svätú omšu celebroval Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup. Celkovo sa slávnostnej svätej omše zúčastnilo 12 duchovných, medzi nimi náš 90-ročný bývalý dekan o. Jozef Štofej, bývalý farár Mgr. Patrik Krajník a súčasný administrátor farnosti Mgr. Radoslav Krenický.
 V krátkosti si pripomeňme okolnosti založenia farnosti pred 150 rokmi. Prvý podnet na vybudovanie kostola a fary pochádza podľa zápisu vo Farskej kronike ešte z roku 1858. Vtedy žila v Úbreži na mieste dnešných domov Jozefa Kornúca a Juraja Antoniča rodina Jána Tomka. Hlava rodiny Ján Tomko bol súčasne cirkevným aj školským kurátorom (existovala už aj rímskokatolícka škola vedľa gréckokatolíckej fary). V tomto roku bolo medzi veriacimi vyzbieraných 160 zlatých s cieľom postaviť kostol a neskôr aj faru. Spomínaný kurátor chodil, vybavoval, zháňal čo bolo treba. Sám začal stavbu kostola a nevzdal sa tej nádeje, že časom sa zriadi aj fara. Kúpil od rodiny Gondoľovej terajší farský pozemok. Hlavný užský dekan vec podporil a predložil biskupovi Haasovi s odôvodnením, že zriadenie fary je potrebné pre veľkú rozlohu tibavskej farnosti (37 filiálok).

Bola navrhnutá farnosť Úbrež so 14 filiálkami, čo predstavovalo 1433 rímskokatolíckych veriacich. Biskup tento návrh predložil do Budapešti a súčasne pýtal na dokončenie kostola a postavenie fary finančnú podporu. Bolo poukázané na kostol 2000 zlatých, na faru 3187 zlatých a 70 grajciarov. Neoklasistický kostol zasvätený sv. Štefanovi Uhorskému bol dobudovaný v roku 1864, fara v tom istom roku. Prvým duchovným novoutvorenej úbrežskej farnosti bol menovaný Martin Fridmanský z Remetských Hámrov. Správu farnosti prevzal a začal viesť matriky od 1. januára 1863. Ako starostlivý pastier bojoval s počiatočnými ťažkosťami, prosil, zháňal, aby zlepšil chudobné postavenie farnosti. Obradné predmety dostal od Oltárneho spolku z Budapešti, boží hrob urobili z darov veriacich, v roku 1868 dostal zo Satmaru 150 zlatých na hospodárske budovy, bola postavená maštaľ aj stodola. V roku 1878 zomrel iniciátor farnosti Ján Tomko a zanechal cirkvi polovicu pozemku.Nový rímskokatolícky farár

Po 11 rokoch služby odišiel z úbrežskej rímskokatolíckej farnosti duchovný otec Mgr. Patrik Krajník. Jeho miesto zaujal od 1. júla 2013 nový správca farnosti Mgr. Radoslav Krenický, narodený 19.1. 1977, za kňaza vysvätený 14.6.2003. Doteraz pôsobil ako kaplán v Trhovišti, Humennom a Prešove, úbrežská farnosť je jeho prvou farnosťou. Duchovný otec Radoslav pochádza z Ďačova (farnosť Lipany).Demontáž ikonostasu

25. apríla demontovali pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru z Levoče ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu sv. Ducha v Úbreži. Spodná časť zreštaurovaného ikonostasu sa vráti do chrámu koncom roku 2013, vrchná časť až v roku 2014. Viac fotiek je na stránke Foto-udalosti 2013.Požiar vo vinici

V nedeľu 21. apríla 2013 v odpoludňajších hodinách horeli v Úbreži vinice medzi kostolom a lesom Karna. Požiar likvidovali hasiči zo Sobraniec. Fotografie nám poskytol Drahoš Zajíček, viac záberov z požiaru je na stránke Foto-udalosti 2013.Maľovanie interiéru kostola

16. apríla 2013 začalo maľovanie interiéru rímskokatolíckeho farského kostola sv. Štefana Uhorského v Úbreži. Stropné maľby sa vyčistia a zvyšok stien interéru kostola sa vymaľuje. Akcia potrvá podľa vyjadrenia maliarov približne 3 týždne. Fotky z priebehu maľovania budeme pridávať priebežne na stránku Foto-udalosti 2013.


Archívne materiály o obci Úbrež na internete

V posledných rokoch digitalizácia archívov napreduje míľovými krokmi. Priekopníkmi v digitalizácii boli mormóni zo Salt Lake City, ktorý začali s digitalizáciou matrík už koncom 20. storočia. Podľa ich viery môžu k mormónom prestúpiť aj nebožtíci, stačí, ak ich životné dáta prečítajú v ich svätyni a tým ich prekrstia na mormónov. Začali preto financovať po celom svete digitalizáciu matrík s podmienkou, že jednu kópiu si môžu ponechať. V prešovskom archíve začali digitalizovať v roku 2001. Pred pár rokmi sa mormóni rozhodli zverejniť svoje databázy matrík na internete zdarma, predtým to bolo len za poplatok. Teraz si môžme listovať v matrikách v pohodlí svojho bytu na internete. Faktom však je, že na internete nie sú zverejnené všetky matriky. Konkrétne z obce Úbrež sú zverejnené gréckokatolícke matriky, rímskokatolícke žiaľ zatiaľ nie sú. Úbrežskí rímskokatolíci sú na internete iba v tibavských matrikách z rokov 1837-1862 (staršie sa nezachovali), od roku 1863 sú k dispozíci iba v štátnom oblastnom archíve v Prešove – Nižnej Šebastovej. Inštruktáž pre bádateľov – začiatočníkov, ktorí si chcú zostaviť svoj rodostrom je na stránke http://serbak.blog.sme.sk/c/319235/Patranie-po-predkoch-rady-zaciatocnikom.html

V posledných rokoch sa začali digitalizovať a zverejňovať na internete aj daňové súpisy a iné dokumenty z budapeštianského archívu. Sú zverejnené aj fotokópie takmer 300-ročných originálov daňových súpisov z obce Úbrež z rokov 1715 a 1720 v latinčine. Z týchto súpisov poznáme mená a priezviská daňovníkov – hláv rodín, ktorých bolo v roku 1715 iba šesť a v roku 1720 desať. (Obyvateľstvo bolo po storočí stavovských povstaní natoľko zdecimované, že niektoré dediny pri hlavnej ceste boli v tom čase úplne vyľudnené. Počet obyvateľov v Užskej stolici znížila aj morová epidémia začiatkom 18. storočia.) Pri menách daňovníkov sú uvedené výmery polí a lúk. Výmera polí sa vyjadrovala množstvom vysiateho obilia v gbeloch, pričom jeden gbel predstavoval plochu 42,6 áru. Výmera lúk sa vyjadrovala počtom koscov. Bola to plocha, ktorú mohol pokosiť jeden kosec za jeden deň, čo predstavovalo 28 - 46 árov.
 
Zo šiestich platcov daní v roku 1715 mali najviac polí a lúk Michal Hrin, Michal Hreško a Ján Pirocha (cca po 5 hektárov), nasledovali Ján Hamar, Ján Šoltis a Ladislav Chrustič. V súpise z roku 1720 je 10 daňovníkov, poslední traja menovaní sa tam už nevyskytujú. Je tam však Michal Chrustič (pravdepodobne dedič Ladislava Chrustiča) a ďalších 6 daňovníkov: Ladislav Orloroski, Juraj Barila, Andrej Šimko, Ján Hlaváč, Peter Torma a Andrej Gondoly. Čiastočne sa podarilo rozlúštiť a preložiť z latinčiny komentár k súpisu z roku 1720.


"ZÁZNAM. Polia tejto dediny sa delia na dve časti. Pôda je stredne dobrej kvality. Vynáša na tri jutrá jeden gbel ...??? Lúky sú sústredene rozmiestnené a ohrozujú ich záplavy vôd. Nieje tu žiaden sedliacky, či poddanský majer. Nemajú mlyn, ani vinice. Domy majú z dreva zhotovené, vcelku obstojné, z prasiat ...(ďalej nečitateľné). Kraj je rovinatý, ... (ďalej nečitateľné). Obchodníci a úradníci tam nepôsobia ... (text je ku koncu nečitateľný, končí poznámkou) ... do mestečka Michalovce, na ceste do Zemplínskej stolice jestvujúce."

Okrem súpisov z rokov 1715 a 1720 boli z budapeštianského archívu zverejnené na internete aj ďalšie dokumenty z 15.-17. storočia, v ktorých je zmienka o obci Úbrež. Najstaršia listina z roku 1418 v latinčine je z kancelárie panovníka Žigmunda Luxemburského a potvrdzuje užskému županovi, priorovi johanitov v Uhorsku a chorvátskemu bánovi Albertovi z Michaloviec a jeho príbuzným majetky v užskej, zemplínskej a satmárskej stolici, medzi mnohými dedinami aj v obci Úbrež. Ďalšie dokumenty v maďarčine sa taktiež väčšinou týkajú deľby, alebo dedičstva majetkov, prípadne majetkových sporov. Historické dokumenty sa dajú nájsť na stránkach http://www.arcanum.hu/mol/ alebo http://193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/52 .

Na internete sa dajú nájsť aj historické mapy zo všetkých troch vojenských mapovaní. Zaujímavá je najmä mapa z 1. vojenského mapovania z roku 1785, keď bola obec Úbrež obklopená lesmi (do Michaloviec sa zrejme chodilo cez Fekišovce, na Gajdoš cesta neviedla). Cerkev bola na cintoríne, v obci boli 2 mlyny (pod cintorínom a za "Hadvabovou kertou" na západ od obce). Vpravo je mapa z 2. vojenského mapovania v roku 1826.
Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

Vo štvrtok 7. februára 2013 sa uskutočnila výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Úbreži. 60-členná dôchodcovská organizácia zbilancovala rok 2012 a vytýčila si úlohy na rok 2013. V diskusii sa pochvalne vyjadril o činnosti dôchodcov starosta obce MVDr. Jozef Antonič. Po schôdzi nasledovalo fašiangové  posedenie dôchodcov.


Zápis prvákov

V pondelok 21. januára sa uskutočnil v našej základnej škole zápis nových žiakov - budúcich prvákov. Aj keď sa zápisu zúčastnilo len 7 detí (niektoré sú v Anglicku) , podľa odhadov ich bude prvý ročník navštevovať približne 14.

 

 

 

 

 
Novoročná štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež k 1.1.2013 stúpol na 722, z toho je 351 mužov a 371 žien. V priebehu roka 2012 sa k trvalému pobytu prihlásilo 11 osôb, odhlásilo sa 16 osôb. Narodilo sa 17 detí (10 chlapcov, 7 dievčat, dvakrát dvojičky), 11 osôb zomrelo, boli uzavreté 4 sobáše (menný zoznam na stránke Informácie pre rodákov). Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 (1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1991 (577), odvtedy obyvateľov pribúda.

Výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011 boli po jednotlivých obciach zverejňované na stránke štatistického úradu SR postupne až v priebehu roku 2012. Uvádzame doposiaľ zverejnené výsledky sčítania za obec Úbrež:

Podľa výsledkov sčítania žilo k 21.6.2011 v Úbreži 690 obyvateľov, z toho 339 mužov a 351 žien. Detí do 15 rokov bolo 113, starých ľudí nad 60 rokov 118.

Zo 690 obyvateľov má najvyššie ukončené základné vzdelanie 174 obyvateľov, učňovské a stredné bez maturity 144, maturitu 132, vysokoškolské 33, doktorantské dvaja. 173 obyvateľov včítane detí nemá ukončené ani základné vzdelanie, 32 obyvateľov kolónku najvyššie ukončené vzdelanie nevyplnilo.

281 obyvateľov obce sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, 215 ku gréckokatolíckej, 146 k pravoslávnej, 11 k reformovanej (kalvíni), 3 k Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia, 3 k Cirkvi adventistov siedmeho dňa, 1 k Evanielickej cirkvi metodistickej, 1 k Starokatolíckej cirkvi, 8 je bez vyznania, 19 občanov kolónku náboženské vyznanie nevyplnilo.

K slovenskej národnosti sa prihlásilo 480 obyvateľov, 192 k rómskej, 3 k rusínskej, 1 k ukrajinskej, 2 k inej a 12 si národnosť nevyznačilo.

Ako materinský jazyk si 620 úbrežanov označilo slovenčinu, 9 rusínčinu, 1 ukrajinčinu, 1 češtinu, 1 rómčinu, 3 iné a 12 si nevyznačilo nič.


Betlehemci

Počas tohtoročných Vianočných sviatkov tradične zavítali do našich domácností Betlehemci - koledníci s dobrou novinou o narodení spasiteľa. Tentoraz boli piati, konkrétne Dávid Poľak, Richard Mižák, Jozef Štofa , Dušan Poľak a Marko Serbák. Vďaka Vám chlapci!


 

 

 

 

 

 

  

Svätý Mikuláš

Podobne ako po minulé roky, aj tento rok k nám zavítal svätý Mikuláš. Stalo sa tak počas rímskokatolíckej detskej sv. omše. Deťom, ale aj dospelým rozdal malé sladké Mikulášske prekvapenie a priblížil im život sv. Mikuláša a jeho dobré skutky. Tešíme sa na vzájomné stretnutie aj o rok.


 

 

 

 
Mesiac úcty k starším

V sobotu 10.11.2012 sa uskutočnilo v kultúrnom dome slávnostné posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Dôchodcom zaspieval starosta obce s kamarátom zo Strážskeho, o výbornú náladu sa postaral aj folklórny súbor z Pustého Čemerného. Jubilanti dostali pozornosť od obecného úradu a o dobrý guláš sa postaral predseda poľovníckeho združenia Rika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprava veže gréckokatolíckeho chrámu (cerkvi)

V uplynulých týždňoch mohli Úbrežania naživo a ostatní prostredníctvom fotografií na našej stránke Foto-udalosti 2012 sledovať opravu veže gréckokatolíckej cerkvi. Veža aj strecha cerkvi boli postavené v roku 1900 po zničujúcom požiari, ktorý sa z cerkvi preniesol aj na susedné dva domy a uhoreli pri ňom dve deti, 5-ročný Juraj Serbák a 4-ročná Anna Miňová. Teraz po 112 rokoch, v septembri až novembri 2012, bola veža zrekonštruovaná. Boli vymenené spráchnivené vodorovné trámy krovu, zdravé dubové trámy boli ponechané. Veža bola opláštená novými doskami a hliníkovým plechom. Bol vymenený aj vrcholový kríž, namiesto ťažkého kríža z kujného železa bol na vrchol veže namontovaný nový 25-kilogramový 2 metre vysoký nerezový kríž.

 

 

 

 

 

 

 


Pamiatka zosnulých

Počas sviatkov Všetkých Svätých a Pamiatky zosnulých sa zišli na vyzdobenom cintoríne obyvatelia obce, ale aj rodáci, aby zapálením sviečky a modlitbou, alebo v tichom zamyslení zaspomínali na svojich zosnulých. Tohto roku počas týchto sviatkov pribudla k zosnulým na cintoríne najstaršia obyvateľka rómskej osady a zomrela aj ďalšia obyvateľka obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavka jesenných plodov

Túto výstavku jesenných plodov zeme nainštalovali naše dôchodkyne do výkladu predajne potravín Alex.


Sobáš

18.8.2012 sa uskutočnil v rímskokatolíckom kostole v Úbreži sobáš našej obyvateľky Mgr. Marienky Marcinovej, skvelej speváčky v kostole, aj v speváckom súbore Úbrežanka. Ženíchom je Ing. Pavol Prstek z Vrbového. Mladomanželom gratulujeme a prajeme im veľa šťastných, spoločne prežitých rokov!

Cyklotúra

Rímskokatolícky farár o. Patrik Krajník zorganizoval po Svätej omši v stredu 11.7.2012 cyklovýlet, ktorého sa zúčastnili veriaci z Veľkých Revíšť a z Úbreže. Pôvodná trasa Úbrež - Jovsa - Závadka - Revištia - Úbrež sa pre blížiacu sa búrku zmenila. Úbrežania sprevádzali Revištianov domov, ale keďže búrka prehrmela, pokračovali spolu až do Blatných Remiet.

 

 

 

 

 

 Výlet do Slovenského raja

Gréckokatolícky farár o. Vladimír Geletka zorganizoval pre občanov obce Úbrež autobusový zájazd do Slovenského raja. Päťdesiatka účastníkov zájazdu prešla najkrajšiu roklinu Slovenského raja Suchá Belá a prezrela si Kláštorisko. Bol to rozlúčkový výlet s otcom Vladom, ktorý sa aj s rodinkou v najbližších dňoch sťahuje do svojho nového pôsobiska v Trebišovskom okrese. Aj touto cestou mu ďakujeme za  spestrenie života našich občanov počas  jeho krátkeho pôsobenia v obci. Na novom pôsobisku v Novosade prajeme o. Vladovi Geletkovi veľa úspechov!   

 

 

 

 

 

 

 


Sobáš v kostole

V sobotu 23.6.2012 sa po dlšom čase konal v rímskokatolíckom kostole v Úbreži cirkevný sobáš. Do stavu manželského vstúpila Úbrežanka Katka Feceňková, ženíchom bol Peter Bačo z Michaloviec. Mladomanželom gratulujeme a prajeme veľa spoločne prežitých šťastných rokov!

 

 

 

 

 

 

 


Relaxačné dopoludnie v škole

V piatok 8.6.2012 naši školáci strávili nevšedné dopoludnie. Chovatelia koní z Kamenice nad Cirochou so svojimi štyrmi koňmi sa postarali deťom o zábavu a nevšedné zážitky. Všetci si zajazdili na koníkoch a napokon si vypočuli gitarovú country muziku.

 

 

 

 

 

 

 


Procesia

Vo štvrtok 7.6.2012, vo sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo), sa v Úbreži konala spoločná Eucharistická procesia katolíkov západného aj východného obradu.

 

 

 

 

 

 

 


Opekačka na fare

V sobotu 2.6.2012 sa na rímskokatolíckom farskom úrade uskutočnila opekačka, na ktorej sa zúčastnili deti, mládež a mladé rodiny z našej obce a okolia. Tí najmladší si pripomenuli sviatok detí rôznymi súťažami a hrami, kde im odmenou boli sladkosti. Tí starší zase pripravili na ohni vynikajúce špeciality, na ktorých si všetci pochutili. Akciu svojou prítomnosťou podporili aj naši duchovný otcovia Patrik Krajník a Vladimír Geletka. Pre všetkých to bol príjemne strávený sobotňajší večer. Vďaka patrí všetkým, ktorí prišli a svojou ochotou pomohli zorganizovať toto stretnutie.

 

 

 

 

 

 

 Prvomájový výstup na Vihorlat

1. mája 2012 11 milovníkov prírody z našej obce sa zúčastnilo spolu s obyvateľmi Poruby pod Vihorlatom a Jovsy výstupu na Vihorlat. Za pekného slnečného počasia sa vyviezli vozidlami V3S z Poruby p/V na Poľanu, záverečný strmý výstup na 1076 m vysokú dominantu Vihorlatských vrchov zdolali všetci, aj 3-ročný Matúš Geletka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parlamentné voľby 2012

V sobotu 10. marca 2012 sa uskutočnili predčasné voľby do NR SR. Kandidovalo rekordné množstvo 26 politických strán a hnutí. V Úbreži sa pre vysoký počet členov volebnej komisie uskutočnili voľby po dlhšom čase v priestrannej obradnej sále obecného úradu. Z 501 zapísaných voličov sa parlamentných volieb v Úbreži zúčastnilo 235 voličov, čo predstavuje 46,91%-nú účasť. Platný hlas odovzdalo 228 voličov.

Poradie politických strán podľa získaných hlasov v Úbreži je nasledovné:

SMER - SD                                        115   50,44%

KDH                                                   43   18,86%

SaS                                                    11     4,82%

99% - občianska hlas                          10     4,39%

SNS                                                     6     2,63%

OĽ a nezávislé osobnosti                      6     2,63%

ĽS - Naše Slovensko                            6     2,63%

Zelení                                                  5     2,19%

Národ a Spravodlivosť-naša strana      5     2,19%

SDKÚ - DS                                          5     2,19%

SMK                                                    5     2,19%

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ                  2     0,88%

KSS                                                   2     0,88%

Strana Rómskej únie na Slovensku     2     0,88%

NÁŠ KRAJ                                          1     0,44%

Zmena zdola, DÚ Slovenska               1     0,44%

ĽS - HZDS                                          1     0,44%

SSS - NORY MOJSEJOVEJ                  1    0,44%

Strana živnostníkov Slovenska           1    0,44%

Ďalších 7 strán nedostalo ani 1 hlas. Občiansky sobáš

Vo štvrtok 1. marca 2012 sa uskutočnil na obecnom úrade v Úbreži občiansky sobáš. Ženíchom bol občan obce Úbrež Marián Gojda, nevestou Denisa Bíla z obce Poša. Mladomanželov sobášil starosta obce MVDr. Jozef Antonič za asistencie matrikárky Anny Ihnátovej a referentky Lucie Mirdovej.


 

 

 

 

 

 


Výlet do Vysokých Tatier a Spišskej Kapituly

Uprostred mrazivej zimy, v sobotu 4. februára 2012, sa uskutočnil autobusový zájazd obyvateľov obce na Štrbské Pleso. Zájazd zorganizoval gréckokatolícky farský úrad v spolupráci s obecným úradom. Hoci sa zopár rodín s deťmi z výletu odhlásilo z obáv pred krutou zimou, výlet sa napokon vydaril. Ako sa ukázalo, ušli sme z domu pred snehovou  kalamitou, ktorá v tento deň panovala na celom Zemplíne. Po našom príchode na Štrbské Pleso tam bolo síce mínus 17 stupňov, ale bolo bezvetrie a snežiť začalo až popoludní. Deti sa vyšantili v záľahách snehu, zopár mladíkov lyžovalo na zjazdovke, ďalší si urobili túru k vodopádu Skok. Mali sme možnosť sledovať netradičné cyklokrosárske preteky v paralernom zjazde na snehu. V podvečer sme sa presunuli do Spišskej Kapituly, kde nás na nádvorí kňazského seminára osobne čakal rektor seminára pán Jozef Jarab. Zúčastnili sme sa Svätej omše v seminárnej kaplnke, odslúžil ju pre nás pán rektor za asistencie nášho o. Vlada Geletku. Potom nás pán rektor stručne oboznámil s históriou kňazského seminára a napokon nás v seminárnej jedálni pohostil koláčmi a mätovým čajom. Vďaka Vám, pán rektor za vľúdne prijatie a pohostenie! Naša vďaka patrí aj gréckokatolíckemu farárovi o. Vladimírovi Geletkovi za zorganizovanie vydareného zájazdu! 

 

 

 

 

 
Novoročná štatistika obyvateľov

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež k 1.1.2012 stúpol na 721, z toho je 352 mužov a 369 žien. V priebehu roka 2011 sa k trvalému pobytu prihlásilo 24 osôb, odhlásilo sa 10 osôb. Narodilo sa 14 detí (6 chlapcov a 8 dievčat), 8 osôb zomrelo, boli uzavreté 2 sobáše (zoznamy sú na stránke  Informácie pre rodákov). Historicky najvyšší počet obyvateľov bol v obci Úbrež v roku 1900 (1025), potom počet obyvateľov klesal až do roku 1991 (577), odvtedy obyvateľov pribúda.


Svätý Mikuláš

V uplynulom týždni navštívil našu Grécko- aj Rímsko-katolícku farnosť sv. Mikuláš. Dokonca ho predbehol aj samotný prefíkaný čert, ktorý deťom šikovne porozdával svoje darčeky, ktoré boli síce veľmi pekne zabalené, ale vo vnútri boli ukryté kamene. Našťastie hneď nato prišiel svätý Mikuláš a všetko napravil. Deťom, ale aj prítomným veriacim rozdal ozajstné darčeky, na ktorých si všetci pochutili. Dal tak najavo, že jedine tie darčeky majú svoju hodnotu, ktoré sú rozdávané zo srdca a s láskou. To nech je aj inšpiráciou pre nás všetkých aj pred blížiacimi sa Vianocami. Veľká vďaka patrí duchovnému otcovi Vladimírovi Geletkovi, ktorý využil svoje "mimoriadne kontakty" a sv. Mikuláša do Úbreže aj osobne pozval a duchovnému otcovi Patrikovi Krajníkovi, ktorý sa k pozvaniu pripojil.Mesiac úcty k starším

20. novembra 2011 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu slávnostné posedenie s príležitosti Mesiaca úcty k starším. V tradičnom kultúrnom programe okrem spievajúceho starostu vystúpili deti z materskej školy a folklórna spevácka skupina Úbrežanka. Napokon starosta Jozef Antonič s referentkou Luciou Mirdovou pogratulovali jubilantom, ktorí sa tohto roku dožili 60, 65, 70, 75, 80, 85, alebo 90 rokov. Nasledovalo posedenie jubilantov s ostatnými dôchodcami.

Okresný snem KDH

23. októbra 2011 sa uskutočnil v priestoroch nášho kultúrneho domu Okresný snem KDH. Zúčastnili sa ho štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ing. Ján Hudacký, poslanec NR SR MUDr. Július Stanko a ďalší krajskí a okresní predstavitelia KDH. Táto návšteva našej obce by mala prispieť k zdarnému získaniu dotácii pre obec. Pred samotným rokovaním snemu spestrila hosťom a delegátom pobyt v našej obci pekným spevom naša folklórna spevácka skupina Úbrežanka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava starých materí

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval výstavku výšiviek a iných výtvarných prác pod príznačným názvom Výstava starých materí. Výtvarné dielka našich dôchodkyň si občania môžu pozrieť v  týchto dňoch vo výklade obchodu potravín pri obecnom úrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam pre občanov

Východoslovenská distribučná a.s. Košice, Vám oznamuje, že dňa 30.09.2011, t.j. piatok v čase od 08:00 hod. do 17:00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia okrem ul. Rómska osada po č.d. 20 a oblastí od transformátora pri Vajcovni po č.d. 225.


Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 26.júna 2011 sa uskutočnilo v úbrežskej rímskokatolíckej farnosti Prvé sväté prijímanie, ktorého sa zúčastnilo 5 detí. 
Zájazd do Litmanovej a Pienin

Na sobotu 18. júna zorganizoval gréckokatolícky duchovný o. Vladimír Geletka autobusový zájazd na horu Zvir do Litmanovej a do Pieninského národného parku. Zájazd sa vydaril, zúčastnili sa ho okrem úbrežanov aj obyvatelia Porostova.


 

 

 

 

 


Odpustová slávnosť

V nedeľu 12. júna 2011 sa konala v Úbreži odpustová slávnosť. Slávnostnej svätej omše v gréckokatolíckom chráme Svätého Ducha sa zúčastnili aj rímskokatolícki veriaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek

Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov usporiadal 22. mája 2011 oslavy Dňa matiek v priestoroch kultúrneho domu. V kultúrnom programe vystúpila folklórna skupina Úbrežanka a deti z materskej školy. Starosta obdaroval všetky prítomné mamičky kvetinou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krížová cesta

Vo Veľký piatok 22. apríla 2011 sa v našej obci konala spoločná Krížová cesta rímskokatolíckych a gréckokatolíckych veriacich. Krížová cesta začala v rímskokatolíckom kostole Sv. Štefana, pokračovala severnou cestou do gréckokatolíckeho chrámu Sv. Ducha a po hlavnej ceste späť do kostola.

 

 

 

 

 

 

 

 

Občiansky sobáš

V pondelok 11.4.2011 sa na obecnom úrade v Úbreži uskutočnil občiansky sobáš. Ženíchom bol Lukáš Tokár z obce Dlhé Klčovo (okres Vranov n/T), nevestou Silvia Horňaková z obce Úbrež.

 

 

 

 

 

 

 


Karneval v škole aj škôlke

V posledný fašiangový deň 8. marca 2011 sa uskutočnil karneval v materskej škôlke aj v základnej škole. Masky aj tohto roku hýrili pestrosťou. V základnej škole sa tentoraz karnevalu zúčastnili len žiaci nižších ročníkov. Viac fotiek z karnevalu je na stránke Foto-udalosti 2011 aj na stránke školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiar vo vinici

22. februára 2011 v podvečerných hodinách vypukol požiar v neudržiavanej vinici pri cigánskej osade Jaruška. Zasahovala jedna osádka hasičského zboru zo Sobraniec, plamene vysokej suchej trávy a viniča hasili lopatami. Našťastie nefúkal vietor, takže sa požiar nerozšíril k budovám.

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločná VČS Jednoty dôchodcov a COOP Jednota

12. februára 2011 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnila spoločná výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a spotrebného družstva COOP Jednota. Výbory oboch organizácii sa dohodli na spoločnej schôdzi preto, že majú väčšinou tých istých členov. Po skončení schôdze nasledovalo fašiangové posedenie, na ktorom prítomných potešili svojim spevom starosta obce Jozef Antonič a folklórna skupina Úbrežanka. Napokon spievala celá sála za akerdeónového sprievodu Lukáša Popíka. 

Výlet do Vysokých Tatier

Nový gréckokatolícky farár Vladimír Geletka zorganizoval za podpory obce pre veriacich všetkých troch úbrežských farností autobusový zájazd do Vysokých Tatier. Krásne slnečné počasie v sobotu 29. januára využili najmä mladé manželské páry s deťmi, ale aj milovníci prírody na prechádzku na Hrebienok a k Reinerovej chate so snehovým Betlehemom. Na spiatočnej ceste si prezreli nový nádherný gréckokatolícky chrám v Spišskej Novej Vsi a zúčastnili sa svätej liturgie, ktorú celebrovalo 6 kňazov.


 

 

 

 

 

 

 

Zápis nových prváčikov

V utorok 18. januára 2011 sa uskutočnil v našej základnej škole zápis nových žiakov - prváčikov. Podľa predbežných informácii bude Základnú školu v Úbreži navštevovať 21 nových žiakov, z toho dvaja z Poruby p/V a po jednom z Veľkých Revíšť a Fekišoviec.

 

 

 

 

 

 

 


Novoročná štatistika obyvateľstva

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci Úbrež k 1.1.2011 stúpol na 701, z toho je 340 mužov a 361 žien.  Naposledy bol počet obyvateľov nad 700 v roku 1985, odvtedy počet klesal až do roku 1991, keď obec dosiahla historicky najnižší počet obyvateľov - 577, od roku 1991 počet obyvateľov pozvoľna opäť stúpa. Obec sa dostala v počte obyvateľov na 3. miesto z obcí okresu Sobrance (predbehli sme Záhor), väčšie sú len Lekárovce a Bežovce. V priebehu roka 2010 bolo k trvalému pobytu prihlásených 35 osôb, odhlásených 10 osôb. Narodilo sa 14 detí, 10 osôb zomrelo, boli uzavreté 3 sobáše.


Víťazstvo v halovom futbalovom turnaji mikroregiónu Okna

Vo štvrtok 30.12.2010 organizoval mikroregión Okna halový futbalový turnaj v Sobranciach, na ktorom sa zúčastnilo aj mužstvo Úbreže. Pozvanie reprezentovať našu obec prijalo týchto sedem hráčov: Miroslav Svoboda, Ladislav Maščák, Martin Beňo, Igor Barilič, Ľuboš Mirda, Martin Kornúc a Ján Maxim. V úvodnom zápase v našej A skupine sme remizovali s mužstvom z Remetských Hámrov 3:3 a následne sme porazili Vyšnú Rybnicu vysoko 8:2, čím sme si zabezpečili účasť v finále turnaja. V čom sme sa stretli s víťazom B skupiny - mužstvom mikroregiónu Dobrá voda. Po disciplinovanom a kvalitnom výkone sme zvíťazili presvedčivo 4:1 a stali sa víťazmi turnaja. Naším najlepším strelcom sa stal Martin Beňo so štyrmi strelenými gólmi. Po prevzatí trofeje, určenej pre víťaza, sa starosta všetkým hráčom poďakoval za úspešnú reprezentáciu obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

27. decembra 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva v Úbreži. V obradnej sále obecného úradu zložil sľub novozvolený starosta obce a následne všetci poslanci poslanecký sľub. Starosta obce MVDr. Jozef Antonič určil za svojho zástupcu Dpt. Jána Vargu, vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva bol poverený aj poslanec Jozef Kornúc. Za sobašiacich obecné zastupiteľstvo schválilo Ing. Daniela Hvižďáka a MVDr. Jozefa Antoniča. Poslanci boli rozdelení do komisií, ktoré budú neskôr doplnené ďalšími členmi z obyvateľov obce. Predsedom komisie ochrany verejného poriadku sa stal Jozef Kornúc, Členom Ján Olejník. Predsedom finančnej komisie je Ing. Daniel Hvižďák, členkou Monika Lazarová. Predsedom športovo - kultúrnej komisie je Ľuboš Mirda, členkou Marcela Hvižďáková. Predsedom komisie na ochranu verejného záujmu je Ján Olejník, členkami Marcela Hvižďáková a Monika Lazarová.

Betlehemci opäť koledovali

Počas Vianočných sviatkov Betlehemci - koledníci z rímskokatolíckej farnosti v Úbreži už tradične navštívili  domácnosti veriacich v rámci Dobrej noviny. 16. ročník tejto dobročinnej akcie v prospech afrických detí chce upriamiť pozornosť na to, ako sa správame k zemi, ktorú nám boh zveril do správy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočná akadémia

Dňa 21. decembra 2010 sa konala v budove našej základnej školy Vianočná akadémia. Vystúpili na nej takmer všetci žiaci počnúc materskou školou a končiac ôsmakmi. Vo svojich básničkách, vinšoch, pesničkách, koledách, tančekoch a scénkach priblížili nasledujúce Vianočné sviatky.

Pri tejto príležitosti aj tvorcovia týchto stránok prajú všetkým svojim čitateľom pokojné, šťastlivé a požehnané Vianočné sviatky a veľa šťastia a zdravia do Nového roku 2011 !

 

 

 

 

 

 

 


Stretnutie gréckokatolíckych kňazov

Dňa 10. decembra 2010 sa konala v našej gréckokatolíckej farnosti Úbrež protopresbyterská porada. V gréckokatolíckom chráme sa zišlo 15 kňazov z nášho protopresbyterátu (dekanátu). Porada sa začala modlitbou časoslova a pokračovala slávením svätej liturgie. Počas liturgie sa prítomným veriacim aj kňazom prihovorili o. Jozef Havrila, správca farnosti Bežovce a o. Jozef Kellö zo Sobraniec. Porada kňazov pokračovala na farskom úrade.

Výsledky komunálnych volieb 2010

Do funkcie starostu obce Úbrež bol zvolený MVDr. Jozef Antonič (KDH) s počtom platných hlasov 204. Milan Drotár (SDKÚ-DS) dostal 120  a Vlasta Danková (SDĽ) 23 platných hlasov.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:

Daniel Hvižďák Ing.        SDKÚ-DS      122 platných hlasov 

Jozef Kornúc                  KDH               112     

Ján Olejník                     SDKÚ--DS       103

Ľuboš Mirda                    KDH                98

Monika Lazarová             SMER-SD        96

Ján Varga                       KDH                96

Marcela Hvižďáková        SDĽ                89

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

1 Ján Zuza SDKÚ-DS 85 platných hlasov
2 Ján Marcin KDH 82
3 Martin Kornúc Ing. SDKÚ-DS 81
4 Dušan Andrus SMER-SD 67
5 Arpád Balog RIS 67
6 Ladislav Býra SDKÚ-DS 60
7 Jozef Popík KDH 60
8 Vlasta Danková SD? 54
9 Juraj Gombár RIS 53
10 Marcela Hvižďáková ĽS-HZDS 46
11 Martin Gábor SRK 43
12 Milan Džugan SDĽ 42
13 Marcela Goroľová SDKÚ-DS 42
14 Marián Gojda RIS 41
15 Gejza Holub RIS 41
16 Gabriela Fričová SD? 40
17 Ľudovít Balog RIS 37
18 Marianna Šimonová SDĽ 29
19 Roman Šugar SSS 28
20 Dušan Poľak ĽS-HZDS 26
21 Eva Štofová SD? 21
22 Daniela Pandoščáková SDKÚ-DS 15
23 Adela Sinčáková SD? 15

Účasť vo voľbách vo volebnom obvode Úbrež bola 69,74 % (z 509 voličov volilo 355), čo je vyše 20% nad celoštátnym priemerom účasti.Krst v kostole po troch rokoch

V nedeľu 21. novembra 2010 sa konala v rímskokatolíckom kostole na úbrežské pomery mimoriadna udalosť. Po trojročnej prestávke krstil pán farár Mgr. Patrik Krajník dieťa úbrežských rodičov. Šťastnými rodičmi sú manželia Martin a Janka Kornúcovi, krsteným dieťatkom je dcérka Monika. Malej Monike prajeme, aby rástla do krásy a jej rodičom, aby z nej mali radosť!

 


Nový správca našej gréckokatolíckej farnosti

Pred mesiacom, 15. októbra 2010, došlo k zmene správcu gréckokatolíckej farnosti v Úbreži. Doterajší farár Mgr. Marek Brody odišiel vykonávať duchovnú službu do Armády Slovenskej republiky. Na jeho miesto nastúpil Mgr. Vladimír Geletka, narodený v roku 1980 v Gelnici. Úbrežská gréckokatolícka farnosť je tretím pôsobiskom pána farára Geletku. Doposiaľ pôsobil ako kaplán od 15.8.2006 v Košiciach - Terase a od 1.10.2008 v Trebišove. Pán farár Vladimír Geletka je ženatý, má manželku Andreu a synčeka Matúša. Prajeme mu na novom pôsobisku veľa úspechov pri jeho dušpastierskej činnosti!

 

 

 

 

 

 

 

 


Mesiac úcty k starším

V nedeľu 7. novembra 2010 sa v priestoroch tunajšieho kultúrneho domu uskutočnilo v poradí už šieste stretnutie jubilantov našej obce a dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie každoročne organizuje Jednota dôchodcov v spolupráci s Obecným úradom. Program otvoril príhovorom starosta obce Jozef Antonič. Nasledoval kultúrny program, v ktorom všetkých potešili deti z materskej školy. Za svoje krásne básničky, pesničky a tance si vyslúžili veľký potlesk. Vystúpila aj hudobná skupina starostu Jozefa Antoniča. Pekné pesničky z repertoáru Mira Žbirku a Johna Lenona spieval Jozef Antonič, zaspieval aj duety spolu s Marienkou Marcinovou. Kultúrny program obohatila aj naša folklórna skupina Úbrežanka, ktorej pesničky na akordeóne doprevádzal Lukáš Popík. Po kultúrnom programe sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy a od starostu obce si prevzali darčekové predmety a kytičku. Záver patril príjemnému posedeniu nielen oslávencov, ale aj všetkých zúčastnených pri originálnom poľovníckom guláši, zákuskoch a dobrom vínku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomrel pán Jozef Kaminský

So zármutkom oznamujeme, že dňa 16.10.2010 zomrel najstarší občan obce Úbrež, 98-ročný pán učiteľ Jozef Kaminský. Narodil sa 23.3.1912 v Úbreži. Do prvého ročníka základnej školy nastúpil ešte za Rakúsko-Uhorskej monarchie, učila ho maďarská učiteľka. Po ukončení osemročného gymnázia v Košiciach od roku 1932 učil v Jovse, Malčiciach, Horni a opäť v Jovse. Nasledovalo dvaapolročné pôsobenie medzi zahraničnými Slovákmi v Rumunsku. V roku 1938 sa vrátil do rodnej obce, kde učil na základnej škole vyššie ročníky. Po vzniku vojnového Slovenského štátu popri vyučovaní zastával niekoľko mesiacov aj funkciu hlavy obce – vládneho komisára. V roku 1944 sa stal Jozef Kaminský riaditeľom úbrežskej školy. Koncom októbra bolo vyučovanie pre vojnové operácie prerušené. Bojový front sa na štyri týždne zastavil v priestore medzi Sobrancami a Úbrežom. 30. otóbra sa v obci rozšírila zpráva, že chlapov budú chytať, preto väčšina chlapov včítane riaditeľa školy ušla do Vihorlatských lesov, kde sa v daždivom počasí ukrývali takmer tri týždne. Po skončení vojny učil pán Kaminský v Sobranciach, Hatalove, Pozdišovciach a Gajdoši, až sa napokon v roku 1953 opäť vrátil do úbrežskej školy. Do dôchodku odišiel v roku 1972.

Ako správny učiteľ sa venoval aj rôznym aktivitám v prospech spoluobčanov obce Úbrež. V roku 1940 bol spoluzakladateľom Potravného družstva (neskoršej Jednoty) a v roku 1942 spoluzakladateľom Úverového družstva. Počas celého života bol aktívnym včelárom, v mladšom veku aj záhradkárom a drobnochovateľom. Možno aj vďaka týmto aktivitám sa stal najstarším občanom našej obce.

Česť jeho pamiatke!


 

 

 

 

 

 

 


Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu:


1. Jozef Antonič MVDr., 53 r., veterinárny lekár, Kresťanskodemokratické hnutie

2. Vlasta Danková, 50 r., predavačka, Strana demokratickej ľavice

3. Milan Drotár, 57 r., technik, Slovenská demokratická a kresťanská únia –

Demokratická strana

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov
do obecného zastupiteľstva (volí sa 7 poslancov):


1. Dušan Andrus., 58 r., elektrotechnik, SMER – sociálna demokracia
2. Arpád Balog, 47 r., mechanizátor, Rómska iniciatíva Slovenska
3. Ľudovít Balog, 50 r., robotník, Rómska iniciatíva Slovenska
4. Ladislav Býra, 55 r., robotník, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
5. Vlasta Danková, 50 r., predavačka, Strana demokratickej ľavice
6. Milan Džugan, 27 r., automechanik, Strana demokratickej ľavice
7. Gabriela Fričová, 39 r., zdravotná sestra, Strana demokratickej ľavice
8. Martin Gábor, 38 r., robotník, Strana rómskej koalície – SRK
9. Marián Gojda, 43 r., robotník, Rómska iniciatíva Slovenska
10. Juraj Gombár, 55 r., robotník, Rómska iniciatíva Slovenska
11. Marcela Goroľová, 41 r., obrábač kovov, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
12. Gejza Holub, 30 r., robotník, Rómska iniciatíva Slovenska
13. Daniel Hvižďák Ing., 43 r., obchodný zástupca, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
14. Marcela Hvižďaková, 47 r., konateľ spoločnosti, Strana demokratickej ľavice
15. Marcela Hvižďaková, 23 r., študentka, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
16. Jozef Kornúc, 59 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie
17. Martin Kornúc, Ing., 25 r., mechanik, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
18. Monika Lazárová, 44 r., ekonóm, SMER - sociálna demokracia
19. Ján Marcin, 52 r., elektrikár, Kresťanskodemokratické hnutie
20. Ľuboš Mirda, 33 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
21. Ján Olejník, 62 r., geodet, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
22. Daniela Pandoščakova, 43 r., invalidný dôchodca, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
23. Dušan Poľak, 43 r., mechanik, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
24. Jozef Popik, 57 r., technik, Kresťanskodemokratické hnutie
25. Adela Sinčaková, 36 r., operátor živočíšnej výroby, Strana demokratickej ľavice
26. Marianna Šimonová, 40r., THP – referent pokladník, Strana demokratickej ľavice
27. Eva Štofová, 39 r., mzdová účtovníčka, Strana demokratickej ľavice
28. Roman Šugar, 28 r., kuchár, Strana Sociálnej Solidarity
29. Ján Varga, Dpt., 61 r., stavebný technik, Kresťanskodemokratické hnutie
30. Ján Zuza, 58 r., dôchodca, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická stranaReferendum 18.9.2010

Referenda sa zúčastnilo vo volebnom okrsku Úbrež 70 zo 496 zapísaných voličov, čo predstavuje 14,11 % - nú účasť. Na 6 otázok v referende odpovedali voliči takto:

č.1 Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom zrušila povinnosť fyzických a právnických osôb platiť úhradu za služby, poskytované SR a STV?     62 ÁNO   7 NIE

č.2 Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca NR SR ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?    69 ÁNO   1 NIE

č.3 Súhlasíte s tým, aby NR SR ústavným zákonom znížila počet poslancov NR SR na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?     67 ÁNO     3 NIE

č.4 Súhlasíte s tým, aby NR SR zákonom ustanovila, že orgány národnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?     65 ÁNO    5 NIE

č.5 Súhlasíte s tým, aby NR SR ustanovila možnosť voliť poslancov NR SR a poslancov Europarlamentu prostredníctvom internetu?     52 ÁNO    18 NIE

č.6 Súhlasíte s tým, aby NR SR vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?    57 ÁNO    9 NIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie nového školského roka

Nový školský rok 2010/11 v základnej škole v Úbreži otvoril slávnostným príhovorom riaditeľ školy Mgr. Václav Petrovčík. K žiakom a učiteľom sa prihovoril aj starosta obce MVDr. Jozef Antonič, ktorý im zaželal úspešné vykročenie do nového školského roka.

 

 

 

 

 

 

 

 


Odpustová slávnosť

Rímskokatolícka farnosť v Úbreži, ktorej farský kostol je zasvätený Svätému Štefanovi Uhorskému, slávila v nedeľu 22. augusta 2010 odpust. Slávnostnej svätej omše sa zúčastnili šiesti farári, celebroval ju trebišovský farár ThDr. Grip PhD. Okrem správcu úbrežskej farnosti Mgr. Krajníka sa svätej omše zúčastnil aj jeho predchodca, náš dlhoročný farár pán dekan Štofej, sobranský vicedekan Švec Babov, sobranský kaplan Mgr. Štieber a správca úbrežskej gréckokatolíckej farnosti Mgr. Brody.


 

 

 

 

 

 

 

 

Občiansky sobáš

Dňa 30.7.2010 sa na Obecnom úrade v Úbreži konal občianský sobáš Radoslava Miľa z Úbreže a Denisy Demetrovej zo Žbiniec. Sobášiacim bol starosta obce MVDr. Jozef Antonič za asistencie matrikárky Anny Ihnátovej a pracovníčky obce Lucie Mirdovej. Mladomanželom prajeme veľa šťastných spoločných rokov života!

 

 

 

 

 

 

 

 


Prípravné futbalové zápasy

V nedeľu 25.7.2010 odohrali naši futbalisti prvý z prípravných zápasov pred novou sezónou. Na ihrisku v Sejkove sme za upršaného počasia prehrali 3:2 po polčase 3:1. Naše góly strelili Marián Teleky a Rastislav Serbák. Nastúpili sme v tejto zostave: Mirda - D. Maščák - Barilič, Rast. Serbák, Koškovský - Čisár (46. Svoboda), Ondejka, Šuchta,  René Serbák - Antonič, Teleky.  Najbližšie odohráme prípravné zápasy doma v piatok o 18:00 hod. proti výberu Jasenova a okolia a v nedeľu o 17:00 hod. privítame mužstvo Hažína. Prvý majstrovský zápas nového ročníka súťaže 3. a triedy ObFZ MI odohráme 8. augusta 2010 doma proti Lekárovciam.


Parlamentné voľby 2010

12. júna sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Vo volebnom okrsku Úbrež bolo zapísaných v zozname voličov 505 osôb. Volieb sa zúčastnilo 239 voličov, čo predstavuje účasť na voľbách 47,3 %, platných hlasov bolo 236. Jednotlivé politické strany získali nasledovný počet hlasov:

SMER - sociálna demokracia              98

Kresťanskodemokratické hnutie        46

Strana demokratickej ľavice               18

SDKÚ - DS                                         17

Európska demokratická strana         11

Sloboda a Solidarita                         11

ĽS - HZDS                                          10

Strana rómskej koalície                      7

SNS                                                    6

Ľudová strana Naše Slovensko         5

KSS                                                    2

Únia - Strana pre Slovensko              1

SMK                                                   1

Združenie robotníkov Slovenska        1

AZEN - Aliancia za Európu národov    1

MOST - HÍD                                        1Športová olympiáda v škole

31. mája sa v priestoroch úbrežskej školy uskutočnila športová olympiáda žiakov 1. stupňa (1.-5. ročník), patriacich pod spoločný obecný úrad vo Vinnom. Zúčastnili sa družstvá z 15 škôl michalovského a sobranského okresu. Súťažilo sa v športových disciplínach u jednotlivcov aj v družstvách, podrobnosti sa dozviete na stránke základnej školy. Súčasťou olympiády bola aj vedomostná súťaž, v ktorej zvíťazili žiaci našej školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôchodkyne oslavovali Deň matiek

Obecný úrad v spolupráci s Dedinskou jednotou dôchodcov zorganizovali na nedeľu 30. mája 2010 v sále kultúrneho domu oslavy Dňa matiek. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, zaspievali dievčatá - žiačky ZŠ a zároveň členky folklórnej speváckej skupiny Úbrežanka a napokon celá Úbrežanka. Program uzavrela skvelým vystúpením nová hudobná skupina starostu Jozefa Antoniča. V závere osláv venoval starosta matkám po kytičke. 

 

 

 

 

 

 Úbrežanka v Horni

Náš folklórny dievčenský spevácky súbor Úbrežanka účinkoval dňa 23.5.2010 pri oslavách Dňa matiek v Horni. Úbrežanka sa od polovičky mája rozrástla o dve nové členky, pribudla p. Milka Šperňáková z Vyš.Remiet (bývalá predavačka v miestnej Jednote ) a Nikolka Tirpáková z Veľkých Revíšť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostná akadémia ku Dňu matiek

V piatok 14. mája 2010 sa konala v telocvični ZŠ slávnostná akadémia ku Dňu matiek. Žiaci ZŠ aj MŠ pripravili pod vedením učiteľského zboru veľmi pekný kultúrny program, pozostávajúci  z tanečných kreácii a rôznych vtipných scénok. Oslávenkyne mamičky aj ostatní diváci odchádzali z podujatia bohatší o hodnotný kultúrny zážitok. 

 

 

 

 

 

 

 


Majáles 2010

V nedeľu 2. mája 2010 sme mali po roku opäť majáles. Stavaniu mája predchádzala už tradičná jazda mládeže na ozdobenom konskom povoze okolo obce. Máj postavili mládenci v už peknom parčíku pri obecnom úrade po jeho vyzdobení dievčatami. Okolo mája si zatancovali karičku, ku ktorej si zaspievali v sprievode harmonikára. Prítomní Úbrežania sa následne presunuli do telocvične. V kultúrnom programe vystúpili detičky z materskej školy, folklórna spevácka skupina Úbrežanka a starostová nová hudobná skupina.

 

 

 

 

 

 

 


Blahoželáme mladomanželom !

V sobotu 17. apríla 2010 sa v rímskokatolíckom kostole konal rýdzo úbrežský sobáš. Ženíchom bol hlavný kontrolór obce Ing. Rastislav Varga a nevestou Ing. Zuzana Popíková, obaja obyvatelia obce Úbrež. Sobášneho aktu sa zúčastnili traja farári, okrem správcu farnosti Mgr. Patrika Krajníka aj náš dlhoročný pán dekan Jozef Štofej a Mgr. Radoslav Gejguš, pochádzajúci z našej farnosti. Mladomanželom srdečne blahoželáme!

 

 

 

 

 

 

 


K r í ž o v á   c e s t a

Vo Veľký piatok 2. apríla 2010 sa rímskokatolícki a gréckokatolícki veriaci spoločne zúčastnili Krížovej cesty. Jej trasa už tradične viedla z rímskokatolíckeho kostola po severnej ceste do gréckokatolíckeho chrámu a po hlavnej ceste späť do rímskokatolíckeho kostola. Za pekného jarného počasia si veriaci počas 14 zastavení Krížovej cesty pripomenuli utrpenie Ježiša Krista.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Zájazd do Poľska

Na 18. marca 2010 zorganizoval výbor Dedinskej jednoty dôchodcov  pre svojich členov a ďalších záujemcov zájazd do poľského mesta Krosno.  Aj keď hlavným cieľom zájazdu bolo trhovisko, poniektorí účastníci zájazdu si prezreli pekné historické centrum mesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavka výšiviek

Výbor Dedinskej jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval výstavku výšiviek a iných výtvarných prác s jarným a veľkonočným motívom. Výtvarné dielka našich dôchodkyň si môžte pozrieť do 1. apríla 2010 vo výklade obchodu potravín Alex pri obecnom úrade. 

 

 

 

 

 

Úlovok vlka v Úbreži

V našom poľovníckom revíri, v časti Rika, zhruba kilometer od Zemplínskej Šíravy, sa koncom januára podaril našim poľovníkom unikátny úlovok vlka dravého. Šťastlivcom bol mladý poľovník Janko Skyba. Ulovený vlk, 3-4 ročný, vážil 43 kilogramov a jeho lebka podľa predbežného hodnotenia dosiahne medailovú hodnotu. Vlk bol jedným z 6 - člennej svorky, ktorá "operovala" už viac dní v tomto teritóriu. Traja poľovníci Ján Skyba, Pavol Popovič a Ján Beňo boli na januárovej "zasneženej" postriežke svedkami nevšednej nočnej scenérie - vlčia svorka bola práve na love diviakov, a tak poľovnícky zážitok so šťastným loveckým výsledkom bol okorenený nočnou zvukovou kulisou loviacich vlkov a lovených diviakov.
Pomerne častý výskyt tohto predátora v našom revíri, teda v nižších polohách, svedčí o jeho početnosti.

 

 

 

 

 
 


Karneval v základnej škole

12. február 2010 bol v našej základnej škole dňom karnevalu. Aj keď sortiment masiek bol oproti minulému roku o niečo chudobnejší, v priestoroch školy sa pohybovali nie len klasické princezné, cigánske tanečnice, čarodejnice, mušketieri, smrtka, lienka, ale aj netradičné masky ako upratovačky a bezdomovec. Počas karnevalu prebiehali rôzne súťaže, no napokon boli odmenené všetky masky, zrejme pod vplyvom práve začínajúcej zimnej olympiády, v rámci olympijského hesla: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jednota dôchodcov bilancovala

V sobotu 6. februára 2010 sa konala v sále kultúrneho domu výročná členská schôdza Dedinskej jednoty dôchodcov v Úbreži. Schôdzu viedla podpredsedníčka Irena Kelemenová, správu o činnosti prečítal predseda Juraj Kováč, správu o hospodárení a návrh uznesenia predložila pokladníčka Ľudmila Vasilenková. Do revíznej komisie bola namiesto zosnulej Margity Fričovej zvolená Marta Serbáková. Organizáciu v súčasnosti tvorí 59 členov. Schôdze sa ako hosť  zúčastnila okrem úbrežského starostu a jeho zástupcu aj starostka obce Nižná Rybnica, ktorá so sebou priviedla 7-člennú ženskú folklórnu spevácku skupinu, aby prítomným dôchodcom zaspievala hneď v úvode schôdze. Po skončení schôdze nasledovalo fašiangové posedenie, ktoré okrem žien z Nižnej Rybnice spríjemnil prítomným aj úbrežský starosta Jozef Antonič krásnymi pesničkami s vlastným gitarovým doprovodom. Napokon dôchodcovia v družnej zábave pri pohostení ukázali, že vedia spievať aj oni.

 
 


Karneval v materskej škole

V piatok 5. februára 2010 sa konal v Materskej škole v Úbreži  tradičný karneval. V pekne a slávnostne vyzdobenej triede sa deti vyšantili, zatancovali si, zahrali pekné hry a najmä si pochutnali na sladkostiach, ktoré vyhrali v rôznych súťažiach. Pani riaditeľku Antoničovú, aj prítomných rodičov určite potešili jagajúce očka detí, pre ktoré bol dnešný deň nezabudnuteľným zažitkom.


 

 

 


Zápis prvákov

Dňa 20. januára 2010 sa v základnej škole v Úbreži uskutočnil slávnostný zápis prvákov pre školský rok 2010/2011. Na zápise bolo 12 detí (5 chlapci a 7 dievčat), z toho 4 z Poruby pod Vihorlatom, 1 z Fekišoviec. Akciu začal riaditeľ školy príhovorom, potom detí privítala pani učiteľka Michaličová. Deti sa navzájom predstavili, potom ich už čakali zaujímavé hry s písmemkami a číslami. Medzitým sa im predstavila aj ich triedna pani učiteľka Sopková a uskutočnil sa aj pohovor s psychologičkou.

 

 

 

 

 

 

 NOVOROČNÁ ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA :

K 1.1.2010 malo v obci Úbrež trvalý pobyt 673 obyvateľov (333 mužov a 340 žien), z toho 100 obyvateľov žije v rómskej osade Jaruška. V roku 2009 sa prihlásilo k trvalému pobytu 11 obyvateľov, 14 sa odhlásilo. V priebehu roka sa narodilo rodičom s trvalým pobytom v Úbreži 7 detí (2 chlapci, 5 dievčat),  zomrelo 10 občanov obce (5 mužov a 5 žien), zosobášilo sa 6 párov.

Narodili sa :                                                                          

Nella Sofie Demčáková
Patrícia Kováčová
Samuel Kešeľ
Ján Kováč
Patrícia Balogová
Ružena Jesika Demeterová
Alexandra Ščerbanovská


Zomreli :

Mária Argalášová 87-ročná
Helena Loumová 85-ročná
Juraj Duda 84-ročný
Mária Ondová 85-ročná
Štefan Sabol 60-ročný
Juraj Kováč 55-ročný
Margita Fričová, rod.Tuleková 67-ročná
Mária Ščerbáková, rod.Loumová 73-ročná
Milan Varmeďa 60-ročný
Imrich Mondok 82-ročný

Zosobášili sa :

Ivana Vasileňková a Sulejman Kavvamioglu
Marek Novotný a Mgr. Ľudmila Lazarová
Ján Šustr a Mgr. Zuzana Maximová
Jozef Chaba a Adriana Olahová
Ing. Andrej Mitro a Ing. Zuzana Býrová
Ing. Martin Kornúc a Ing. Jana Marcinová

Prihlásili sa  k trvalému pobytu :

Michaela Kešeľová z Pozdišoviec do domu č. 78
Anna Szinaiová Z Michaloviec do domu č. 92
Ilja Sochor z Košíc do domu č. 276
Gejza Holub zo Sobraniec do domu č. 264
Emília a Nikola Tokárová z Michaloviec do domu č. 174
Vojtech Tokár z Michaloviec do domu č. 245
Štefan, Michaela, Štefánia a Natália Demeterové z N.Nemeckého do domu č. 254

Odhlásili sa z trvalého pobytu :

Erik Oláh z domu č. 128 do Sobraniec
Slavomír Kiš a Oľga Balogová z domu č. 239 do Fekišoviec
Gejza Holub z domu č. 264 do Sobraniec
Viera Ihnátová z domu č. 120 do Poruby p/V
Ľudmila Novotná z domu č. 148 do Jarovníc
Pavol, Miroslava, Lukáš a Miroslava Varmeďovci z domu č. 269 do Poruby p/V
Adriana Chabová a Nikola Olahová z domu č. 90 do Trnavy n/L
Nikola Murgáčová z domu č. 213 do Sobraniec
Anna Kopkášová z domu č. 4 do Michaloviec


Netradičné Vianoce

Počas tohoročných Vianočných sviatkov museli obyvatelia obce Úbrež riešiť okrem tradičných príjemných starostí aj netradičné nepríjemné následky výčinov počasia. Po výdatných mrazoch a snehovej nádielke došlo tesne pred Vianocami k výraznému otepleniu (z mínus 17 až na plus 9 stupňov Celzia), sprevádzanému dažďom, ktoré spôsobilo záplavy v hornej (od Remetských Hámrov), ale najmä v dolnej (od Jovsy) časti obce. Na odvodnenie dolnej časti obce museli starosta a jeho zástupca spolu s pracovníkom Povodia Bodrogu a Hornádu Jánom Stankom (majiteľom najpostihnutejšieho domu) zabezpečiť báger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vianočná besiedka

V piatok 18. decembra 2009, v posledný vyučovací deň v roku, sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila v priestoroch základnej školy vianočná besiedka. Odzneli vianočné koledy, vinše, piesne, básne a scénky. Podobná akcia sa uskutočnila v odpoludňajších hodinách v priestoroch materskej školy. V tomto predvianočnom období sa žiaci, ich rodičia a učitelia pripomenuli ducha Vianoc a zároveň sa rozlúčili s rokom 2009.

Pri tejto príležitosti aj tvorcovia týchto stránok prajú všetkým svojim čitateľom pokojné, šťastlivé a požehnané Vianočné sviatky a veľa šťastia a zdravia do Nového roku 2010 !

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudové misie - obnova po roku

Predposledný novembrový víkend bol v našej rímskokatolíckej farnosti výnimočný. Po roku sa k nám vrátili bratia kapucíni na trojdňovú duchovnú obnovu. Ich katechézy, v ktorých s nami rozoberali evanjelium o márnotratnom synovi, zanechali v našich srdciach hlboký dojem a duchovný zážitok. Ich prítomnosť bola pre nás veľkým povzbudením. Bolo nádherné sledovať, ako sa prostredníctvom nich k nám prihovára Pán. Za to všetko im ďakujeme a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s týmito úžasnými ľudmi. V nedeľu popoludní sa v kostole Redemptoristov v Michalovciach konal koncert Kapucínov a Stanleyho, na ktorom bolo predstavené ich nové CD Túžby. Veľkou poctou pre našu mládež bolo, že si spolu so Stanleym a Kapucínmi mohli na záver koncertu spolu zaspievať pieseň Vďaka. 


 

 

 

 

 

 

 

Voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja

Vo volebnom okrsku Úbrež bolo zapísaných 501 voličov, volebná komisia vydala obálky a volebné lístky 164 voličom, takže účasť na voľbách bola 32,73 % (v kraji bola účasť 22,93 %). Vo voľbách do krajského zastupiteľstva bolo odovzdaných 153 platných hlasovacích lístkov a vo voľbách predsedu KSK 145 platných hlasovacích lístkov.

Vo voľbách do krajského zastupiteľstva KSK kandidovalo na 2 miesta poslancov volebného obvodu Sobrance 20 kandidátov, medzi nimi aj obyvateľ obce Úbrež Arpád Balog za Rómsku iniciatívu Slovenska. Za poslancov KSK boli za volebný obvod Sobrance zvolení Štefan Staško s počtom hlasov 2388 (v Úbreži skončil na 7. mieste s počtom hlasov 18) a Štefan Džurina s počtom hlasov 2241 (v Úbreži skončil na 5. mieste s počtom hlasov 33). Arpád Balog skončil vo volebnom obvode Sobrance na 17. mieste s počtom hlasov 66 (v Úbreži skončil na 2. mieste s počtom hlasov 42). Úbrežskí voliči rozdelili svojich 153 platných hlasov nasledovne:

51  Martin Hrunka
42  Arpád Balog
37  Boleslav Lešo
34  Marián Petro
33  Štefan Džurina
31  Jozef Hreňko
18  Štefan Staško
11  Ladislav Brandabura

Vo voľbách predsedu KSK kandidovalo 7 kandidátov (8. kandidát Jozef Plachý odstúpil, keď už boli vytlačené volebné lístky). Už v 1. kole bol zvolený doterajší župan Zdeňko Trebuľa s počtom hlasov 77 475. Najviac hlasov - 74 dostal kandidát Trebuľa aj vo volebnom okrsku Úbrež. Svojich 145 platných hlasov rozdelili úbrežskí voliči kandidátom na župana nasledovne:

74  Zdeňko Trebuľa
36  Jozef Červenák
20  Ján Suli
5    Stanislav Lábaj
4    Jozef Plachý
2    Peter Jacko
2    Ján Slabý
2    Michal Vajda


Mesiac úcty k starším

V nedeľu 25. októbra sa v priestoroch tunajšieho kultúrneho domu uskutočnilo v poradí už piate stretnutie jubilantov našej obce a dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie každoročne organizuje Jednota dôchodcov v spolupráci s Obecným úradom. Program otvoril príhovorom starosta obce Jozef Antonič. Po ňom privítala zúčastnených aj pracovníčka obecného úradu Lucia Mirdová. Nasledoval kultúrny program, v ktorom všetkých potešili deti z materskej školy. Za svoje krásne básničky, pesničky a tance si vyslúžili veľký potlesk. Kultúrny program obohatila aj naša folklórna skupina Úbrežanka, ktorá vystúpila s novými pesničkami a za doprovodu pána Buraľa potvrdila svoje napredovanie. Po kultúrnom programe sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy a od starostu obce si prevzali darčekové predmety a kytičku. Záver patril príjemnému posedeniu nielen oslávencov, ale aj všetkých zúčastnených pri originálnom poľovníckom guláši, zákuskoch a dobrom vínku.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Úbrežský sobáš roka

V sobotu 3. októbra 2009 sa vo farskom rímskokatolíckom kostole v Úbreži konal po dlhom čase sobáš, kde obaja mladomanželia sú obyvateľmi obce Úbrež. Ženíchom bol Ing. Martin Kornúc a nevestou Ing. Jana Marcinová. Otcovia oboch mladomanželov sú poslancami obecného zastupiteľstva a členmi hospodárskej rady rímskokatolíckej farnosti. Mladomanželom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastných spoločných rokov života!  

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Posvätenie nového kríža

V utorok 15.9.2009 vo sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, bol tesne za hranicami úbrežského chotára, pri hlavnej ceste do Sobraniec, posvätený nový drevený kríž. Posvätenia sa zúčastnili za krásneho slnečného počasia farári z Úbreže, Remetských Hámrov a Zalužíc, vicedekan, kaplán a bohoslovec zo Sobraniec, chrámový spevácky zbor sv. Vavrinca zo Sobraniec a 80 veriacich z okolitých obcí.

 

 

 

 

 

 

 


Úbrežský sobáš v rímskokatolíckom kostole po troch rokoch

V sobotu 12. septembra sa vo farskom rímskokatolíckom kostole v Úbreži konal sobáš obyvateľky obce Úbrež Ing. Zuzany Byrovej a Ing. Andreja Mitra zo Sečoviec. Bol to prvý rímskokatolícky sobáš občianky obce v miestnom kostole po dlhých troch rokoch. Mladomanželom blahoželáme k sobášu a prajeme im dlhoročné šťastné manželstvo!

 

 

 

 

 

 Odpustová slávnosť

V nedeľu 16. augusta 2009 sa konala v rímskokatolíckom kostole v Úbreži odpustová slávnosť. Slávnostnú omšu celebroval mladý farár, pochádzajúci z našej farnosti z obce Fekišovce Radoslav Gejguš. Koncelebrovali náš dlhoročný bývalý farár Jozef Štofej (vysvätený za kňaza pred 60 rokmi), terajší farár Patrik Krajník a gréckokatolícky farár Marek Brody. 

 

 

 

 

 P r i a t e ľ s k ý   f u t b a l o v ý   z á p a s

V nedeľu 28.6.2009 sa na našom futbalovom ihrisku uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi našim družstvom TJ Úbrež a susedským TJ Jasenov. V uvoľnenej a priateľskej atmosfére diváci videli zaujímavý zápas, plný pekných kombinácii, ešte krajších gólov a futbalových momentov. Naše mužstvo vyhralo 7:3 po polčase 3:2. Na ihrisku sa stretli tri generácie futbalistov, od starších, ktorí už "zavesili kopačky na klinec", cez súčasných aktívnych hráčov, až po najmladších, ktorí majú futbalovú budúcnosť ešte len pred sebou. Na záver si všetci aktéri pochutnali na guľáši, ktorý pripravili hostia z Jasenova. Poďakovanie patrí aj starostom oboch dedín, ktorí nad zápasom prevzali záštitu a pomohli s propagáciou tohto stretnutia.


 

 

 Z a č a l a   o p r a v a    k o s t o l a

Dňa 24.6.2009 začali práce na oprave vonkajšej omietky rímskokatolíckeho kostola. Akciu realizuje michalovská firma MIXCOLOR, spol.s.r.o. a na fasádu použije silikátové omietky a farby holandského systému REVCO. Oprava včítane kostolnej veže má byť podľa zmluvy ukončená do 31.8.2009, obe zmluvné strany však veria, že počasie dovolí ukončiť akciu do augustovej odpustovej slávnosti. 

 

 

 

 

 V oľ b y   d o   E u r o p a r l a m e n t u

Dňa 6.6.2009 sa uskutočnili voľby do Europarlamentu. Na Slovensku sme volili 13 poslancov, voliči mali na výber 16 kandidátok politických strán a združení. V Úbreži sa eurovolieb zúčastnilo 74 z 502 zapísaných voličov, to je 14,7 %. Zo 74 vydaných obálok bolo do volebnej urny vložených všetkých 74, platných hlasov bolo 71. Jednotlivé politické strany a združenia dostali od úbrežských voličov nasledujúci počet hlasov : 

KDH                                23

SMER-SD                        18

Sloboda a Solidarita        6

SDKU-DS                          5

KDS-OKS                          4

SDĽ                                   4

KSS                                   3

MISIA-21                          1

SNS                                   1

LIGA-obč.-lib. strana        1

Slobodné Fórum                1 


 

 

 

 

 

 M e d z i n á r o d n ý   d eň   d e t í

1. júna 2009 tradične oslávili v Základnej škole aj v Materskej škôlke Medzinárodný deň detí. Keďže je to sviatok detí, v škole sa v tento deň nevyučovalo. Žiaci sa venovali pod vedením učiteľov rôznym súťažiam a hrám v priestoroch školy, pretože počasie nedovolilo oslavovať vo vonkajších priestoroch. 

 

 

 

 

 

 


D e ň   m a t i e k

10. mája 2009 usporiadal Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov oslavy dňa matiek. Na slávnosti, ktorá sa konala v kultúrnom dome, vystúpili v kultúrnom programe deti z materskej aj základnej školy, folklórny súbor Úbrežanka s akordeonistom Ladislavom Buraľom a napokon zaspieval starosta Jozef Antonič za doprovodu Mariána Koterca. Matky - dôchodkyne dostali na nasledujúcom posedení od starostu kvetiny. 

 


 

M a j á l e s

2. mája 2009 Obecný úrad v Úbreži usporiadal pre občanov obce majáles, pozostávajúci zo sprievodu folklórneho súboru Úbrežanka okolo obce na konskom povoze, stavania mája a kultúrneho programu. Akcia začala po štvrťhodinovom meškaní pre technickú poruchu na konskom povoze (zlomené oje povozu na prvej zatáčke), ktorá bola promtne odstránená a defilé obcou sa mohlo začať. Škoda len, že sa na krásne kone na povoze so šarmantnými krojovanými Úbrežankami nevyšlo pred svoj dom pozrieť viac občanov. Máj bol postavený tradične pred obecným úradom uprostred teraz už celkom pekného parčíka. V kultúrnom programe vystúpili veľmi roztomilé detičky z materskej školy, folklórny súbor Úbrežanka, akordeonista Ladislav Buraľ z Jovsy a napokon už tradične zahral na gitare a zaspieval náš starosta Jozef Antonič za doprovodu školníka a muzikanta Mariána Koterca. Z celej akcie je fotoreportáž na stránke Foto-udalosti 2009.


 

 


 

  

K r í ž o v á    c e s t a

Vo Veľký piatok 10. apríla 2009 sa uskutočnila v Úbreži už tradične spoločná Krížová cesta rímskokatolíckych a gréckokatolíckych veriacich. Zúčastnili sa jej farár rímskokatolíckej farnosti Mgr. Patrik Krajník, farár gréckokatolíckej farnosti Mgr. Marek Brody a väčšina veriacich z oboch farností. Trasa Krížovej cesty viedla z rímskokatolíckeho kostola po severnej ceste do gréckokatolíckeho chrámu a po hlavnej ceste späť do rímskokatolíckeho kostola. Za krásneho jarného počasia si veriaci pripomenuli počas 14 zastavení Krížovej cesty utrpenie Ježiša Krista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

2. k o l o   p r e z i d e n t s k ý c h   v o l i e b

D?a 4.4.2009 sa uskutočnilo 2.kolo prezidentských volieb. Vo volebnom okrsku Úbrež bolo zapísaných 505 oprávnených voličov, obálky boli vydané 203 voličom, počet platných hlasov bol 202, účasť na voľbách 40,2%.

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

Gašparovič Ivan doc.JUDr.CSc.                  137          67,8 %

Radičová Iveta prof.PhDr.PhD.                     65           32,2 %

Účasť úbrežských voličov v 2.kole prezidentských volieb bola takmer rovnaká ako v 1.kole, dve tretiny z nich volili Ivana Gašparoviča, ktorý bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky aj v celoštátnych voľbách.

 


P á n   J o z e f    K a m i n s k ý    9 7 – r o č n ý

Pán Jozef Kaminský sa dňa 23.3.2009 dožil ako prvý obyvateľ v histórii našej obce úctyhodných 97 rokov. Narodil sa v Úbreži pred 1. svetovou vojnou, do školy nastúpil ešte za Rakúsko-uhorskej monarchie a prvé 2 mesiace sa učil z maďarského šlabikára. Vyštudoval osemročné gymnázium v Košiciach a stal sa jedným z prvých učiteľov medzi úbrežskými rodákmi. Od roku 1932 učil v Jovse, Malčiciach, Horni a opäť v Jovse. Nasledovalo dvaapolročné pôsobenie medzi zahraničnými Slovákmi v Rumunsku. V roku 1938 sa vrátil do rodnej obce, kde učil na základnej škole vyššie ročníky. Po vzniku vojnového Slovenského štátu popri vyučovaní zastával niekoľko mesiacov aj funkciu hlavy obce – vládneho komisára. V roku 1944 sa stal Jozef Kaminský riaditeľom úbrežskej školy. Po skončení vojny učil pán Kaminský v Sobranciach, Hatalove, Pozdišovciach a Gajdoši, až sa napokon v roku 1953 opäť vrátil do úbrežskej školy. Do dôchodku odišiel v roku 1972.

Ako správny učiteľ sa venoval aj rôznym aktivitám v prospech spoluobčanov obce Úbrež. V roku 1940 bol spoluzakladateľom Potravného družstva (neskoršej Jednoty) a v roku 1942 spoluzakladateľom Úverového družstva. Počas celého života bol aktívnym včelárom, v mladšom veku aj záhradkárom a drobnochovateľom. Možno aj vďaka týmto aktivitám sa stal najstarším občanom našej obce.

Želáme pánovi Jozefovi Kaminskému k jeho krásnym 97. narodeninám veľa šťastia a najmä zdravia!

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


1. k o l o   p r e z i d e n t s k ý c h   v o l i e b

Dňa 21. marca sa uskutočnilo 1. kolo prezidentských volieb 2009. Voliči prichádzali do volebnej miestnosti v zasadačke obecného úradu už od jej otvorenia o 7. hodine až do neskorých večerných hodín. Dve členky volebnej komisie navštívili s volebnou urnou v odpoludňajších hodinách starých a ležiacich občanov, ktorí o možnosť voliť  požiadali. O 22. hodine sa volebná miestnosť zatvorila a volebná komisia spočítala platné hlasy za jednotlivých prezidentských kandidátov.

Vo volebnom okrsku Úbrež bolo zapísaných 502 oprávnených voličov, obálky boli vydané 204 voličom, účasť vo voľbách bola 40,6%. Počet odovzaných obálok bol 204, počet platných hlasov, odovzdaných pre všetkých kandidátov 202. Po?et platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov bol nasledovný:

Doc.JUDr. Ivan Gašparovič CSc.                  106 hlasov         52.4%

Prof.PhDr. Iveta Radičová PhD.                     42                     20,8%

RNDr. František Mikloško                               29                     14.4%

Zuzana Martináková                                        10                      4,9%

Prof.RNDr. Milan Melník                                    9                      4,5%

PhDr. Milan Sidor CSc.                                      4                      2,0%

PaedDr. Dagmara Bollová                                2                      1,0%


 

 

 

 

 

 


Z a s a d n u t i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a

Dňa  27.  februára  sa konalo  prvé  tohtoročné  zasadnutie  nášho  obecného zastupiteľstva. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie obecného rozpočtu na rok 2009.   V  ďalšom  programe  starosta  obce  informoval  poslancov  o príprave volieb  prezidenta  SR, o  postupe  prác  pri  dokončovaní  kultúrneho domu a oboznámil ich o darovacej zmluve od  Policajného  zboru  SR, ktorou naša  obec  získala  zadarmo  do  užívania  osobný automobil,  čo  prispeje  k   výraznému  zníženiu   nákladov   na  cestovné.  Ďalej  sa  poslanci  zaoberali verejným poriadkom, najmä v nočných hodinách (rušenie nočného kľudu), kde boli prijaté určité opatrenia. Riešili aj postup pri vymáhaní nedoplatkov pri dani z nehnuteľnosti a vývoze komunálneho odpadu.

obecné zastupite?stvo


K a r n e v a l    v    š k o l e

20. február 2009 bol v našej základnej škole dňom karnevalu. V priestoroch školy sa sústredili masky od výmyslu sveta. Pohybovali sa tu nie len klasické princezné, čert, upír, čarodejnica, smrtka, poľovník, či ninja korytňačka ale aj netradičné masky ako robot, múmia, smetiari, ba aj hospodárska kríza. Počas karnevalu prebiehali rôzne súťaže, no napokon boli odmenené všetky masky v rámci olympijského hesla: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!"
S t r e t n u t i e    k ň a z o v

16.2.2009 sa v tunajšom gréckokatolíckom chráme uskutočnilo stretnutie kňazov nášho dekanátu. O 9. hodine sa začali spoločné modlitby v chráme, ktoré viedol náš pán farár Mgr. Marek Brody za prítomnosti pána dekana Jozefa zo Sobraniec a ďalšich jedenástich spolubratov z okolia. Stretnutie potom pokračovalo na farskom úrade pracovným stretnutím.

 

 

 

 

 

 

 

 

K a r n e v a l   v   m a t e r s k e j   š k ô l k e

Dvanásty február bol pre našich škôlkarov výnimočný deň. Už od rána bolo jasné že sa niečo deje, pretože do škôlky začali pricházdať krásne princezné, snehulienka, spidermann, čert, anjelik, indiánsky náčelník, tiger a mnoho iných známych postavičiek a zvieratiek. Čo to všetko malo znamenať? No predsa sa v našej skôlke konal karneval. V pekne a slávnostne vyzdobenej triede sa deti vyšantili, zatancovali si, zahrali pekné hry a najmä si pochutnali na sladkostiach ktoré vyhrali v rôznych súťažiach. Pani riaditeľku Antoničovú, aj prítomných rodičov určite potešili jagajúce očka detí, pre ktoré bol dnešný deň nezabudnuteľným zažitkom.

 

 

 

 

 
V ý r o č n á   s c h ô d z a    D e d i n s k e j    j e d n o t y    d ô c h o d c o v

V sobotu 7.2.2009 sa v kultúrnom dome uskutočnila výročná schôdza Dedinskej jednoty dôchodcov, ktorá má 57 členov. Na schôdzi sa zúčastnila aj predsedníľka okresného výboru Jednoty dôchodcov zo Sobraniec Erika Elekaničová. Predseda Dedinskej jednoty dôchodcov Juraj Kováč prečítal správu o činnosti za rok 2008, pričom konštatoval, že vytýčené úlohy boli splnené. Po krátkej diskusii k správe predsedu aj k plánu akcií na rok 2009 s ktorým oboznámila prítomných členka výboru Ľudmila Vasilenková, bola oficiálna časť schôdze ukončená. Nasledalo fašiangové posedenie, pri ktorom dôchodcom už tradične zaspieval niekoľko pekných piesní náš spievajúci starosta Jozef Antonič, sám sa doprevádzajúc hrou na gitare. Nesklamala ani prítomná predsedníčka Okresného výboru Jednoty dôchodcov pani Erika Elekaničová, ktorá zaspievala niekoľko menej známych piesní. 

 

 

 

 

 


 


V ý r o č n á   s c h ô d z a   p o ľ o v n í c k e h o    z d r u ž e n i a

V nedeľu 1.2.2009 sa v novovytvorenej poľovníckej miestnosti v tunajšom kultúrnom dome uskutočnila výročná schôdza poľovníckeho združenia "Rika" so sídlom v Úbreži. Pod vedením predsedu združenia Dpt. Jána Vargu bolo na programe bilancovanie a zhodnotenie predchádzajúceho roku 2008 (v revíri bolo v roku 2008 ulovených 15 kusov srnčej zveri, 4 ks diviačej, 50 bažantov - kohútov, 36 líšok, 6 túlavých psov a 4 túlavé mačky), ale aj prejednaný a schválený plán akcií na rok 2009. Jednotliví členovia výboru oboznámili prítomných o aktuálnom stave PZ. Okrem iného sa zriadili nové skupiny na prikrmovanie zveri, boli prijaté návrhy na vyznamenania jednotlivých členov a určené ďalšie úlohy, vyplývajúce z povinností členov združenia. V diskusii boli prejednané jednotlivé návrhy a pripomienky. V rámci dodržiavania poľovníckych tradícií bola spestrením schôdze tzv. "pasovačka".  Za lovca bažantov bol pasovaný Ján Beňo, za lovca diviakov Ján Skyba a za lovca srncov Ing. Milan Zuza.  

 

 

Z á p i s    b u d ú c i c h    p r v á k o v

Vo štvrtok 22.1.2009 sa v tunajšej základnej škole konal slávnostný zápis budúcich prvákov. Tí prišli so svojími rodičmi plní očakávania, čo ich v škole čaká. Bol to pre nich veľký zážitok prvýkrát si sadnúť do školskej lavice, zoznámiť sa s pani učiteľkou, skúsiť si napísať prvé čiary kriedou na tabuľu. Zaujímavým spestrením bolo vystúpenie terajších prvákov ktorí svojím "následovníkom" s pani učiteľkou Vasiľovou pripravili pekný program. Od septembra teda nastúpi do školy 17 nových prvákov pod vedením triednej učiteľky Mgr.Zuzany Michaličovej. Raritou je, že medzi budúcimi prvákmi sú dvakrát dvojičky a to Bronislava a Dominika Pilarové z Poruby p/V a Daniela a Michaela Vasiľové z Ruskoviec.


 

 

 

 

 

 

 

F U T B A L I S T I   J U B I L U J Ú

V jari tohto roku oslávi náš futbalový oddiel 60 rokov od svojho založenia. Touto cestou ďakujeme všetkým futbalistom a funkcionárom, ktorí sa za tých 60 rokov v úbrežskom futbale vystriedali.  


Prehľad noviniek:

.

VYHĽADÁVANIE

.

Počasie na Slovensku

.

Kurzový lístok
.