Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Fotogaléria


Intravilán obce

Okolie obce
z osláv jubilea obce v roku 1997
Kultúra a šport
rímskokatolícky kostol
Cirkev
obecné zastupiteľstvo v roku 1925
História

Foto Ing. Jána Hvižďáka z roku 2003

Pohľad z kostolnej veže 13.10.2008

Zima 2009
Pod Vihorlatom
Fotogaléria Ing. Drahomíra Zajíčka

Cigánska osada Jaruška

Zimná krása

Zima 2010

Zima 2012

Pohľad z cerkevnej veže 8.10.2012

Zima 2014

Obrazy a kresby MUDr. Juraja Dudu
1945-46, učiteľ Blčházy
História školy

Zima 2017